Ostinato (Latin ostinatus, «hardnakket») er i musikken betegnelsen på en stadig gjentatt musikalsk figur, f.eks. en melodi, en bestemt rytme (jfr. Ravels Bolero) eller et annet musikalsk element.

Prinsippet bak ostinato har ganske sikkert eksistert så lenge mennesker har laget musikk. Den første kilden går tilbake til høymiddelalderen. På 1600- og 1700-tallet, den såkalte generalbassens tidsalder, ble ostinatoen vanligvis utført i bass-stemmen (basso ostinato). Ostinato falt ut av bruk som kunstnerisk uttrykksmiddel i klassismen, men fikk en liten oppblomstring på 1800-tallet.

En harmonisk ostinato er en akkordgang som gjentas om igjen og om igjen.

I rocken er navnet for en ostinat figur riff, i jazz kalles det vamp, og i electronica loop.

Se også Rediger

Kilder Rediger