Osloherad

Osloherad, opprinnelig Oslóarherad og Aslóherad, fra herad (herred) og var en benevnelse fra middelalderen på området rundt Oslo, i hovedsak innenfor dagens kommunegrenser.

Osloherad, sammen med eksempelvis Skogheimsherad (Skogheim=Skaugum, altså dagens Asker) og Bergheimsherad (Bærum) var en del av det større administrative området Vingulmork, som omfattet i hovedsak dagens Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og deler av Buskerud (Hurum, Lier og Eiker).

Se ogsåRediger