Oslo bystyre 1992–1995

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Oslo bystyre 1992–1995 ble valgt ved kommunestyrevalget 1991, og tiltrådte 1. januar 1992. Nytt av året var at Bystyret nå bare hadde 59 representanter, etter å ha hatt 85 representanter i tidligere perioder.

Høyre ble største parti, med 20 mandater. Arbeiderpartiet fulgte like bak med 19 mandater. Venstre falt ut av Bystyret, mens Senterpartiet ble representert for første gang siden 1979. Pensjonistpartiet var nye i bystyresammenheng.[1]

For første gang etter at Oslo kommune gikk over til en parlamentarisk modell ble det sosialistisk flertall i Bystyret, og Rune Gerhardsen (Ap) ble ny byrådsleder.[1] Arbeiderpartiet fikk med seg Sosialistisk Venstreparti i byrådskontorene, men Ap og SV hadde ikke flertall på egenhånd: De var enten avhengige av Rød Valgallianses to representanter, eller de to representanter som er innvalgt for henholdsvis Senterpartiet og Pensjonistpartiet.[2]

Arbeiderpartiets Ann-Marit Sæbønes ble valgt til ordfører, og ble med det Oslos første kvinnelige ordfører. SVs Kari Pahle Koritzinsky ble valgt til varaordfører.[2]

Kommunevalget 1991 rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 31,4 -0,6 85 193 20
Arbeiderpartiet 30,3 -0,7 82 102 19
Sosialistisk Venstreparti 14,4 7,6 39 087 9
Fremskrittspartiet 8,8 -9,6 23 792 5
Rød Valgallianse 4,1 1,1 11 055 2
Kristelig Folkeparti 3,5 -0,2 9 594 2
Senterpartiet 2,2 1,5 5 922 1
Pensjonistpartiet 1,7 1,1 4 528 1
Venstre 1,5 1,5 4 167 0
Valgdeltakelse/Total 71,3 % 271 073 59 (Ikke i bruk i Oslo)
Ordfører: Ann-Marit Sæbønes (Ap) Varaordfører: Kari Pahle Koritzinsky (SV)

Kilde: SSB / Norges Offisielle Statistikk NOS C 58.[3]

Oslo bystyre 1992–1995 rediger

Navn Parti Merknader
Rune Gerhardsen Arbeiderpartiet Byrådsleder
Ann-Marit Sæbønes Arbeiderpartiet Ordfører
Bernt Bull Arbeiderpartiet
Knut Røed Arbeiderpartiet
Anders Hornslien Arbeiderpartiet
Britt Hildeng Arbeiderpartiet
Christin Sund Arbeiderpartiet
Grete Møistad Olsen Arbeiderpartiet
Anne Marie Tannæs Arbeiderpartiet
Eva Marit Semmerud Arbeiderpartiet
Inger Lise Birkeland Arbeiderpartiet
Terje Kristiansen Arbeiderpartiet
Bjørn Rudaa Arbeiderpartiet
Lene Løken Arbeiderpartiet
Kirsten Rytter Arbeiderpartiet
Margit Glomm Arbeiderpartiet
Ole Jacob Frich Arbeiderpartiet
Jan Haldorsen Arbeiderpartiet
Annar Lille-Mæhlum Arbeiderpartiet
Astrid Nøklebye Heiberg Høyre
Michael Tetzschner Høyre
Cecilie Ditlev-Simonsen Høyre
Anne Herseth Høyre
Sveinung Lunde Høyre
Kjell Christian Ask Høyre
Eirik O. H. Moen Høyre
Leif Nybø Høyre
Grete Horntvedt Høyre
Merete Johnson Høyre
Christian Furuholmen Høyre
Tor Seim Høyre
Aina G. Simonsen Høyre
Erling Lae Høyre
Kristin Krohn Devold Høyre
Marit Kjos Sørensen Høyre
Bjørn Skaar Høyre
Johan N. T. Martens Høyre
Bård Folke Fredriksen Høyre
Kjell Stark Høyre
Kari Pahle Koritzinsky Sosialistisk Venstreparti Varaordfører
Per Eggum Mauseth Sosialistisk Venstreparti
Terje Kalheim Sosialistisk Venstreparti
Ivar Johansen Sosialistisk Venstreparti
Signy Svendsen Sosialistisk Venstreparti
Eirik Selgård Sosialistisk Venstreparti
Siri Aasheim Sosialistisk Venstreparti
Vivi Lassen Sosialistisk Venstreparti
Ottar Brox Sosialistisk Venstreparti
Peter N. Myhre Fremskrittspartiet
Arve Lønnum jr. Fremskrittspartiet
Ellen Chr. Christiansen Fremskrittspartiet
Kjell W. Ryberg Fremskrittspartiet
Sverre Sunde Fremskrittspartiet
Robert Wright Kristelig Folkeparti
May Grimdalen Kristelig Folkeparti
Arne Haukvik Senterpartiet
Arne Gustavsen Pensjonistpartiet
Erling Folkvord Rød Valgallianse Stortingsrepresentant fra 1993. Vara: Berit Jagmann
Athar Ali Rød Valgallianse

Referanser rediger

  1. ^ a b «Oslo bystyre 1992–1995». Aftenposten, 11. september 1991.
  2. ^ a b «Politisk historie i Oslo». Aftenposten, 26. november 1991.
  3. ^ Norges Offisielle Statistikk NOS C 58 : Kommunestyrevalget 1991. Statistisk Sentralbyrå, 1993.