Oslo Turnforenings Historie 1855–1930

Oslo Turnforenings Historie 1855-1930 med undertittel Festskrift i anledning av 75 års jubileet er skrevet av Einar S. Ween og utgitt av Oslo Turnforening i 1930. Boken dokumenterer turnforeningens historie i angitte periode og har et eget kapittel om Oslo Turnforenings Idrettsparti som stod sentralt i oppbyggingen av norsk boksesport. Boken er på i alt 480 sider der kapittelet om Idrettspartiet utgjør 21 sider.