Organisasjonsfrihet

Organisasjonsfriheten er en av individets grunnleggende fire friheter. Det er retten til fritt å danne sammenslutning eller søke opptak i allerede eksisterende samfunn. Den minste sammenslutningen som fins er en forening av to personer, et parforhold.

Organisasjonsfrihet er relevant i arbeidslivssammenheng. Den positive organisasjonsfriheten er retten til fritt å danne sammenslutning eller søke opptak i allerede eksisterende samfunn. Retten til å danne fagforeninger er vernet og for mange er dette synonymt med organisasjonsfrihet. Den negative organisasjonsfriheten er tilsvarende retten til å stå utenfor en slik sammenslutning. Både den positive og negative organisasjonsfriheten er vernet i arbeidslivskonvensjoner (ILO-konvensjon

Eksterne lenkerRediger