Ordenen Tessera Concordiæ

Ordenen Tessera Concoridæ også kalt Christian VIIs orden var en dansk orden innstiftet 21. oktober 1774. Den ble innstiftet i anledning arveprins Frederiks bryllup og kan ha vært en erstatning for Mathildeordenen, som forsvant 1772 da dronning Caroline Mathildes ekteskap med kong Christian VII ble oppløst og hun ble landsforvist. Ordenens navn på latin betyr tegnet på enighet, en henvisning til nye, harmoniske tilstander i kongefamilien etter Struensees fall. Ordenen Tessera Concoridæ var en hofforden, som kun ble tildelt et begrenset antall medlemmer av kongehuset. Den gikk gradvis ut av bruk. Ordenen overlevde sannsynligvis ikke enkedronning Juliane Marie, som døde i 1796.

Ordenen Tessera Concoridæ
Christian VII, ordenens innstifter

Insignier

rediger

Ordenstegnet for Ordenen Tessera Concoridæ besto av et hvitemaljert kors med røde kanter, en henvisning til dannebrogskorset.[1] Korset hadde stråler i korsvinklene. Over korset var det plassert en medaljong med kongens monogram, bokstaven C og tallet 7, på en rødemaljert oval bakgrunn. Medaljongen var omgitt av en krans og utenfor denne igjen en bord i lyst blått, med Elefantordenens ordenstegn nederst. Borden hadde innskriften «• GLORIA • EX AMORE • PATRIA •» (kjærlighet til fedrelandet, min ære), kongens valgspråk. Ordenstegnet var gjort i gull og kostbart utstyrt med edelstener. Reversen bar innskriften «TESSERA CONCORDIÆ», ordenens motto. Ordenstegnet var opphengt i båndet i en kongekrone.

Ordensbåndet var lyst blått bånd, som i Elefantordenens ordensbånd, med smale kantstriper i hvitt og rødt, som i båndet for Dannebrogordenen.[2]

Det ble også laget ordensringer, der Christian VIIs monogram og Elefantordenens bånd og ordenstegn inngikk sammen med kongens valgspråk og en kongekrone.[3]

Tildeling

rediger

Utnevnelse til ordenen fant sted 21. oktober 1774 da arveprins Frederik giftet seg med prinsesse Sophie Frederikke av Mecklenburg-Schwerin.[4] Antallet medlemmer regnes til omkring ti.[2] I tillegg til kongen selv, ble enkedronning Juliane Marie, arveprins Frederik og prinsesse Sophie Frederikke, kronprins Frederik, prinsesse Louise Augusta, prinsesse Charlotte Amalie (datter av Frederik IV), samt kongens søstre Sofia Magdalena, dronning av Sverige, Vilhelmine Caroline og Louise utnevnt til medlemmer av ordenen.

Det antas at ordensringene ble tildelt fem personer: Ove Høegh-Guldberg, general Hans Henrik von Eickstedt, generalløytnant Georg Ludvig von Køller-Banner, generalkrigskommissær Johan Frederik Classen og kammerjunker Engel Carl Ernst Schack.[5]

Referanser

rediger
  1. ^ Lars Stevnsborg: Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hederstegn. Kongeriget Islands ordener og medaljer, Syddansk Universitetsforlag, 2005, s. 196.
  2. ^ a b Stevnsborg, 2005, s. 197.
  3. ^ Stevnsborg, 2005, s. 197–198.
  4. ^ Stevnsborg, 2005, s. 195.
  5. ^ Stevnsborg, 2005, s. 198.

Kilder

rediger
  • Lars Stevnsborg: Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hederstegn. Kongeriget Islands ordener og medaljer, Syddansk Universitetsforlag, 2005, s. 195–198