Oolitt

(Omdirigert fra Oolitisk)

Oolitt er en bergart som består av små kuleformede, konsentrisk oppbygde legemer, dannet ved kjemisk utfelling om en kjerne (et mineralkorn, et skallfragment el.l.). Ordet brukes også om de enkelte kuleformede bestanddelene ('ooidene'). Vanligst er kalkoolitter som utgjør oolittiske kalksteiner eller oolittkalk (f.eks. i de yngste ordoviciske lag i Asker, Oslofeltet). Jernoolitter består av jernhydroksider (oftest goethitt) og kan danne mektige lag som har betydning som jernmalm, såkalt minette eller bønnemalm. Etter kornstørrelsen kalles oolittiske bergarter ofte rognstein, ertestein osv.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «oolitt». Store norske leksikon. Besøkt 8. februar 2020.