Åpne hovedmenyen
For filmen fra 1939, se Om mus og menn (film 1939). For filmen fra 1992, se Om mus og menn (1992)

Om mus og menn (eng. Of Mice and Men) er en roman fra 1937 av nobelprisvinneren John Steinbeck. I amerikansk språkbruk kalles den en novella, dvs. en kortroman.

Boka skildrer forholdet mellom to leiearbeidere i California under de vanskelige 1930-årene etter finanskrakket i 1929: den tilbakestående Lennie og hans venn og «verge» George. De to barndomsvennene drømmer om å tjene nok penger til å få seg et småbruk sammen. De får arbeid på en gård hvor eierens svigerdatter er en vakker kvinne som blir årsak til romanens tragedie. Lennies trang til å kjæle med noe mykt, og manglende kontroll med egen styrke, fører til at han knekker kvinnens nakke. Han blir forfulgt av en lynsjemobb, ledet av den hissige gårdbrukersønnen Curley – kvinnens ektemann, og George velger å ta livet av vennen framfor å overlate ham til mobben.

Boken er filmatisert tre ganger, først i 1939, som TV-serie i 1981 og sist i Gary Sinises regi 1992. Romanen ble dramatisert til teaterstykke allerede i 1937 og har blitt fremvist på utallige scener på mange språk. Boken ble utgitt på norsk i 1939, oversatt av Haakon Bugge Mahrt, og er gjenutgitt flere ganger på norsk. Som teaterstykke er den vist på de fleste større norske teatre.

I USA er den noen steder blitt pensum i litteratur, mens den andre steder er sensurert. Sensuren har dels vært begrunnet med vulgært språk, og dels med at den oppfattes som et forsvar for eutanasi. Mange steder har sensuren blitt opphevet, men ALA, den amerikanske bibliotekforeningen, har fremdeles romanen på sin liste over «truede bøker».