Rekord

Best eller mest viktig dokumentert opptreden av en spesifikk egenskap eller aktivitet
(Omdirigert fra «Olympisk rekord»)

Rekord kommer av latin recordari som betyr å minnes eller huske, videreført til engelsk record, i betydningen å notere. En rekord omtales gjerne som en bestenotering.

Rekord refererer vanligvis til en målbar prestasjon, eller et resultat bedre enn en tidligere prestasjon eller resultat.

Offisielle vs. uoffisielle rediger

Det skilles mellom en offisiell rekord og en uoffisiell rekord.

En offisiell rekord er en prestasjon vurdert av en instans eller organisasjon etter et sett regler og godkjent (ratifisert) som ny rekord.

En uoffisiell rekord er en prestasjon som blir kjent og gjerne offentlig akseptert som det beste som er gjort innen en genre. Et irsk selskap som hadde spesialisert seg på faktakunnskap hovedsakelig fra naturen utviklet en årlig bok som presenterer oppdaterte rekorder fra mange ulike arenaer. Boken heter Guinness rekordbok og det er utarbeidet et system for å få et spekter av spesielle rekorder godkjente, og gitt innpass i denne boken. Guinness rekordbok er ledende i å gjøre uoffisielle rekorder offisielle.

Sportsrekorder rediger

Rekord innen sportsterminologi refererer til en prestasjon, eller et resultat bedre enn en tidligere prestasjon eller resultat. I idrett er det er krav at prestasjonene kan fysisk måles og sammenlignes.

Rekorder har ulike nivåer, der det laveste nivået gjerne er et individs personlige rekorder, ofte omtalt som «pers», og det høyeste nivået er verdensrekord. En rekord er ofte geografisk fordelt fra klubbrekord eller mindre lokale områder, for eksempel en kretsrekord, til nasjonal rekord, f.eks. norsk rekord, og internasjonale rekorder. Det er også vanlig å registrere rekorder for ulike stevner og mesterskap. En bane, eller arrangørsted vil også registrere det beste som er gjort på det enkelte sted.

Vanlige forkortelser rediger

Dette er en liste med de vanligste rekordene og forkortelsene som nyttes i idrettsstatistikk og resultatlister:

  • AR = Verdensdel rekord (Area record)
  • CR = Mesterskapsrekord (Championship record), det beste resultat oppnådd i et bestemt mesterskap (f.eks. NM, EM eller VM)
  • ER = Europarekord / Europeisk rekord (European record)
  • MR = Stevnerekord (Meet record)
  • NR = Nasjonal rekord, også brukt for norsk rekord
  • OR = Olympisk rekord (Olympic record), det beste resultat oppnådd i de Olympiske leker
  • PR = Personlig rekord (Personal record)
  • SR = Banerekord (stadion record)
  • WR = Verdensrekord (VR) (World record)

Idrettsrekorder på Wikipedia rediger

Andre rekorder rediger

Rekord i andre sammenhenger rediger

Eksterne lenker rediger