Olsen (slekt fra Hvitsten)

Olsen er en norsk slekt som stammer fra Hvitsten i Vestby og som er særlig kjent for sitt eierskap i rederiet Fred. Olsen & Co. Slektsmedlemmer etablerte seg som skipsredere i Hvitsten fra midten av 1800-tallet.

HistorieRediger

Slekten har navnet, et patronym, etter Ole Christiansen (1778–1844), en husmannssønn fra Hobøl. I folketellingen i 1801 var Ole Christiansen en av tjenestefolkene på Vestby prestegård og var i tillegg reservesoldat i det folloske dragonkompani. I 1805 ble Knut Wille utnevnt til ny sogneprest i Vestby, og han bragte med seg en av sine tjenestejenter fra Fron i Gudbrandsdalen, da 18 år gamle Rønnaug Pedersen. I 1811 ble Ole Christiansen og Rønnaug Pedersen gift i Vestby. Samme år flyttet de til Hvitsten, der Ole Christiansen fikk jobb som tømmermann og senere sagmester ved et sagbruk. Han var også husmann og bodde i et beskjedent, lite rødt hus som fortsatt eksisterer side om side med den store villaen Vestre Lysedahl, som etterkommerne fikk bygget.[1][2]

Oles og Rønnaugs sønner Fredrik Christian (1815–1875), Petter (1821–1899) og Andreas Olsen (1826–1893) ble alle skipsførere og etterhvert skipsredere i Hvitsten. Brødrene startet som skippere på relativt små og gamle skuter, og ble gradvis medeiere og eiere av flere skuter. Den som lyktes best, Fredrik Christian Olsen, eide ved sin død en rekke skuter, men hadde ingen barn, og de to brødrene arvet sammen med enken. Av disse ble det Petter Olsen som la grunnlaget for det rederiet som senere ble kjent som Fred. Olsen. Hans etterkommere bygget på 1900-tallet opp Fred. Olsen & Co. til et stort rederi.[3]

OversiktRediger

Slektstre (utvalgte personer)
Treliste
  • Ole Christiansen (1778–1844), tømmermann og husmann; gift med tjenestepiken Rønnaug Pedersen

ReferanserRediger

  1. ^ En vandretur i Fred. Olsens rike
  2. ^ «Fred Olsen: En eventyrlig historie gjennom mer enn 150 år», Vestby Nytt, nr. 8, 2013
  3. ^ Odd Harald Hauge: Fred. Olsen: En uatorisert biografi (s. 13–29). Gyldendal Norsk Forlag, 1993. ISBN 8205218889