Et oljeutslipp er en type forurensende utslipp av hydrokarbon fra flytende petroleum, ut i omgivelsene grunnet menneskelig aktivitet. Oljeutslipp skjer i stor grad til havs, hvor oljen slippes ut i hav eller kystfarvann. Hvilken type olje som frigis varierer; råolje, raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel etc.) eller biprodukter, bunkerolje fra skip, oljeavfall og lignende er svært vanlig. Utslippene kan ta måneder eller år å rense opp, og til havs blir mye av det vannet ut med tiden.

En forurenset strand etter et oljeutslipp

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Jan Aske Børresen: Olje på havet. 1993.