Oljeekvivalent (o.e.) er en standardiseringeenhet for brennverdi av et kvantum petroleum av en gitt petroleumstype.

1 o.e. er den energimengde som frigjøres når 1 Sm³ råolje forbrennes.

​Olje- og gassreserver kan oppgis i standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.)[1]

  • 1 Sm³ o.e. = 1 olje
  • 1 Sm³ o.e. = 1 kondensat
  • 1 Sm³ o.e. = 1000 naturgass
  • 1,9 Sm³ o.e. = 1 tonn NGL

Oljeekvivalent brukes av norsk forvaltningsverk for petroleumsvirksomhet for å angi et samlet energiinnhold av alle typer petroleum i en petroleumsforekomst eller i et oljefelt ved å summere ekvivalente mengder av olje, gass, NGL og kondensat.

Som energienhet brukes ofte "tonn oljeekvivalent", forkortet "toe". Denne energienheten er ikke eksakt definert, men varierer mellom 41,87 GJ[2] og 42,622 GJ[3]

Referanser rediger

  1. ^ Bedringås, Kai; "Introduksjon til olje- og gassteknologi"; Tapir akademiske forlag; 2006; Trondheim
  2. ^ Energifakta, omregning Arkivert 30. august 2005 hos Wayback Machine.
  3. ^ SSB, Standardtegn.

Se også rediger