Oligocen (34–23 millioner år siden) følger eocen (56–34 millioner år siden) og er den tredje eldste tidsepoken i tertiærperioden. Sammen med paleocen (66–56 millioner år siden) og eocen utgjør oligocen paleogen (66–23 millioner år siden), en periode som sammen med det påfølgende neogen utgjør jordens nytid. Det var på denne tiden at blant annet kattefamilien oppstod. Oligocen-tiden kjennetegnes av en relativt fattig fauna av større dyr, derimot er det funnet tallrike fossiler av insekter fra denne perioden. Perioden hadde gjennomgående et forholdsvis varmt og tørt klima, og de svære regnskogene fra den forutgående eocen-perioden forsvant. Perioden er kjent for å ha noen svært store pattedyr, størst av landpattedyrene var de langstrakte, neshornlignende indricotherene.

Paraceratherium, en indricother og det største landpattedyret som har levd, er fra denne perioden