Okkupasjonsmaktens fangeleirer og fengsler i Norge

Okkupasjonsmaktens fangeleirer i Norge ble opprettet av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Et stort antall fangeleirer ble etablert over hele landet, men særlig mange var i Nord-Norge. 709 fangeleirer[1][2] eller konsentrasjonsleirer, og noen dødsleirer er registrert av et prosjekt initiert av Randi Bratteli (forfatter og enke etter tidligere statsminister og konsentrasjonsleirfange Trygve Bratteli) med flere. En annen kilde sier om lag 620,[3] og en kilde sier omkring 500.

Botn krigsfangeleir ved Rognan i Saltdal kommune. Her ligger fortsatt Blodveien, Nordlandsbanen og en krigskirkegård.
Russiske krigsfanger i fangeleir på Saltfjellet, ved frigjøringen i 1945. Ukjent fotograf. Fra bladet Aktuell, nr. 1, juni 1945.

Det virkelige antallet er vanskelig å fastslå. Den første utfordringen er å fastslå: Hva er en fangeleir? Det andre spørsmålet er hvor hver enkelt var i landskapet. Etter krigen ble mange leirer tilintetgjort og få spor er tilbake. Fangeleirene ble flyttet, og under bygging av vei og jernbane flyttet leirene etter anleggets utvikling. Krigen er nå 80 år tilbake i tid, og få har i tide samlet et uttømmende lokalt kildemateriale. Tallet øker fordi også interessen for de utenlandske krigsfangene i Norge har blitt større, både nasjonalt og lokalt. Det gjøres mer lokalt arbeid. Etter år 2000 har også arkeologiske undersøkelser blitt tatt i bruk for å dokumentere fangeleirene.

Krigsfangene rediger

Det var 14 forskjellige kategorier fanger i tillegg til tvangsarbeidere og de kom fra mange forskjellige land, ifølge Eivind Kosnes.[4]

Det store flertallet var sovjetiske krigsfanger som var tatt eller hadde overgitt seg under Operasjon Barbarossa i 1941. Jugoslaviske krigsfanger utgjorde også en stor gruppe, likeså polske krigsfanger. Det var også fangeleirer for tyske desertører og norske motstandsfolk og politiske fanger, samt sivile tvangsarbeidere fra ulike land. Felles for de fleste var at de ble satt til å gjøre arbeid okkupasjonsmakten hadde nytte av, særlig utbygging av kystfestninger og infrastruktur som veier og jernbane. Hele 27% av krigsfangene befant seg i Nordland fylke.

Liste over fangeleirer rediger

 
Tysk fangeleir for sovjetiske soldater et sted i Nordland. Foto etter frigjøringen – portrettet av Stalin har kommet opp.

Det ble opprettet fire store hovedleirer (Stalag) for de sovjetiske fangene: På Jørstadmoen ved Lillehammer, på Sagen ved Alta (i 1944 flyttet til Beisfjord ved Narvik), i Drevja på Oppdal og på Elvenes ved Kirkenes. Fangene ble plassert i 500 ulike leirer, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Ved krigens slutt var det 284 leirer i tillegg til de fire hovedleirene. Omkring 75 000 av fangene var plassert fra Nord-Trøndelag og nordover. Det var 30 000 i Nordland, der store vei- og jernbaneprosjekter var satt i gang. Det var også her forholdene var dårligst, og dødeligheten størst.

Finnmark rediger

I Finnmark var det ca 110 fangeleirer med til sammen ca 14 000 fanger. Noen var tatt til fange på Murmansk-fronten, men 10.000 var transportert fra Tyskland, via Oslo og videre til Trondheim og med båt nordover. Der var også noen tyske straffanger og flere norske fanger,[5] bl.a. lærere knyttet til Læreraksjonen i 1942.

 • Estur og Skaidijokk - to fangeleirer med til sammen 60 sovjetiske fanger.[6]:6
 • Kornes - fangeleir med sovjetiske fanger.[6]:6
 • Laukavann - fangeleir med 500 sovjetiske fanger (sommeren 1944).[6]:6
 • Seidivann - to fangeleirer med til sammen 200 sovjetiske fanger.[6]:6
 • «Fangeleiren ved Sauvann»[4]
 • Skaidi - fangeleir med 100 sovjetiske fanger.[6]:6

Sør-Varanger kommune rediger

Det var minst 75 fangeleirer i Sør-Varanger, og de hadde om lag 7 000 fanger.[4]

Vadsø kommune rediger

 • halvøya Ekkerøy - fangeleir med 30 sovjetiske fanger.[6]:6
 • Vadsø eller Vadse[12]:6 var sted for en fangeleir med 200 sovjetiske fanger.

Vardø kommune rediger

 • Fangeleirene i Kiberg, - en fangeleir med 100 sovjetiske fanger og den andre med 400–500.
 • Kvalnes - fangeleir med 30 sovjetiske fanger.[6]:6
 • Vardø - fangeleir med 500 sovjetiske fanger.[6]:6
 • Svartnes (Svarenes[6]:6 ) - to fangeleirer med 200 sovjetiske fanger.

Tana kommune rediger

Hammerfest kommune rediger

Karasjok kommune rediger

Kautokeino kommune rediger

 • På tettstedet Kautokeino lå en fangeleir der skolen nå ligger.[17] Leiren hadde 200 sovjetiske fanger.[6]:6

Lebesby kommune rediger

Loppa kommune rediger

Nesseby kommune rediger

Porsanger kommune rediger

Alta kommune rediger

Troms rediger

Kvænangen kommune rediger

Storfjord kommune rediger

Balsfjord kommune rediger

Tromsø kommune rediger

Målselv kommune rediger

 • Bardufoss fangeleir 1944-45 500–600 russiske krigsfanger, fra 16. mars 1944–ut krigen. 650 fanger fra Grini og 100 fra Falstad. Underleir av Grini. Arbeidet med utvidelse av flyplassen.[31]
 • Bardu fangeleir

Harstad kommune rediger

Nordland rediger

Det var over 50 fangeleirer i Nordland.[34] Minst 25 av disse var for sovjetiske krigsfanger.[35] Polske krigsfanger utgjorde størsteparten av fangene i minst to fangeleirer. Nesten 3 000 fanger mistet livet i fylket.[34]

Fangeleirene i Nordland var hovedsakelig knyttet til bygging av Nordlandsbanen og Polarbanen og Riksvei 50 (i dag E6). Ved Drag finnes de nordligste sporene etter jernbanebyggingen av den planlagte Polarbanen), en forlengelse av Nordlandsbanen.[36]

Ofoten rediger

 • Beisfjord. Der lå Lager I Beisfjord, kjent på norsk som Beisfjord fangeleir. en serberleir,[37] Fra 1944 en av de fire hovedleirene for sovjetiske fanger, som da ble flyttet fra Sagen i Alta.)

Lødingen rediger

Narvik rediger

Evenes kommune rediger

Tysfjord kommune rediger

Vesterålen rediger

Vågan kommune rediger

Vestvågøy rediger

Flakstad kommune rediger

Hamarøy kommune rediger

Sørfold kommune rediger

Steigen kommune rediger

Bodø kommune rediger

Fauske rediger

 • Det var flere fangeleirer i Fauske.[6]:8

Saltdal kommune rediger

 
Steder på kartet med fangeleirer: Setså, Stamnes, Langset og Rognan. Det blå kvadratet markerer fangeleiren i Botn.
I Saltdalen:
Semska:

Rana kommune rediger

Hemnes kommune rediger

Vefsn kommune rediger

Meløy kommune rediger

Vega kommune rediger

Hattfjelldal kommune rediger

 
Grønsvik kystfort i Lurøy kommune

Lurøy kommune rediger

Trøndelag rediger

Nord-Trøndelag

Stjørdal rediger

 • Værnes fangeleir. Antall fanger 150. Arbeid med flyplass og befestninger rund denne.

Levanger rediger

 • Falstad fangeleir, SS-leiren Falstad, av tyske okkupasjonsmyndigheter kalt SS-Strafgefangenenlager Falstad, var en fangeleir i Ekne i tidligere Skogn kommune.[72][73]
 • Moan leir hadde sovjetiske fanger.[74]
Sør-Trøndelag

Oppdal rediger

Orkdal rediger

Trondheim rediger

 • Vollan fengsel - Under den nazistiske okkupasjonen av Norge var Vollan fengsel for både krigsfanger og vanlige kriminelle. Vollan ble ikke regnet som konsentrasjonsleir.[1] I oversikten over krigsfanger i Norge finnes det flere fanger registrert på Vollan. En av funksjonene var som en transittleir for politiske fanger.
 • Trolla i Trondheim lå en fangeleir (en "OT-leir"- en leir tilhørende Organisation Todt; norske fanger.[48]

Ørlandet rediger

Bjugn rediger

Møre og Romsdal rediger

Kristiansund rediger

Frei rediger

Tingvoll rediger

 • Tingvoll, antall ca 80 mann, står ikke på lista fra Krigsgravtjenesten.[76]

Sunndal rediger

 • Sunndalsøra, antall oppgis ikke, adkomstvei Rv 70.[76]Hov antall 300 - 400 mann, står ikke på lista fra Krigsgravtjenesten.

Hustad rediger

 • Farstad, antall 10-20 mann, står ikke på lista fra Krigsgravtjenesten.[76]

Bud rediger

 • To fangeleirer ved Ergan kystfort. 150 krigsfanger (110 fra Polen og 40 fra Russland), innkvartert på to separate bosteder.
 • Bud antall 22 mann, adkomstvei Rv 664, sørvest for Kristiansund.[76]

Rauma rediger

Molde rediger

Aukra rediger

Flere leirer, hovedleir –Riksfjord, mindre leirer på -Småge og på -Otterhalsen, antall 200-400 mann, adkomstvei Rv 662, nordvest for Molde. [76]

Vestnes rediger

 • Øverås, antall ca. 20 mann, står ikke på lista fra Krigsgravtjenesten.[76]

Ålesund rediger

 • Bjørnøya ved Ålesund, antall oppgis ikke, adkomstvei Rv 659, nord for Ålesund.[76]
 • Ålesund, antall oppgis ikke, adkomstvei Rv 9.[76]

Vigra rediger

 • Vigra, antall oppgis ikke, leiren står ikke på lista fra Krigsgravtjenesten[76]

Vanylven rediger

Vestland fylke rediger

Sotra rediger

Årdal rediger

Os rediger

Masfjorden rediger

 • Matre fangeleir tilknyttet tysk forlegning

Bergen rediger

Kvam kommune rediger

 • På Framnes i Norheimsund ble et internat brukt til fangeleir.[7]
 • Midthus ved Steinsdalsfossen var en tysk troppeleir med tre fengselsceller under bakken.

Voss rediger

Rogaland rediger

Sola kommune rediger

 • Sande
 • Vigdel
 • Gimra

Sandnes kommune rediger

 • Vatneleiren - sommeren 1945 samleleir for russiske krigsfanger i Stavanger-området.[85]

Agder rediger

Vest-Agder

Flekkefjord kommune rediger

Bakke kommune rediger

 • (Idrettsforeningens klubbhus) - 40 fanger. Midlertidig

Kvinesdal kommune rediger

Lista kommune rediger

Farsund kommune rediger

Fjotland kommune rediger

Herad kommune rediger

Austad kommune rediger

Lyngdal kommune rediger

Kvås kommune rediger

Hægebostad kommune rediger

Marnardal kommune rediger

Mandal kommune rediger

Søgne kommune rediger

Kristiansand kommune rediger

.

Vennesla kommune rediger

 • Moseidmoen - ukjent antall fanger. Permanent leir.
 • Stallemo - 10 fanger. Midlertidig leir.
 • Homme - 500 fanger. Oppsamlingsleir.
 • Kile skolehus - 15 fanger. Midlertidig leir.
 • Hunsfoss - ukjent antall fanger. Permanent leir.

Aust-Agder

Evje og Hornnes kommune rediger

 • Moisund - 50 fanger, permanent leir.
 • Evjemoen, samt Evje skole og Syrtveit - 50 fanger, permanent leir.

Iveland kommune rediger

Bygland kommune rediger

Birkenes kommune rediger

Lillesand kommune rediger

Arendal kommune rediger

 • Hove - 20 fanger. Permanent leir.
 • Myrene - 20 fanger. Permanent leir.

Åmli kommune rediger

Gjerstad kommune rediger

Vestfold og Telemark rediger

Telemark rediger

Fyresdal kommune rediger

Nissedal kommune rediger

Drangedal kommune rediger

Eidanger kommune rediger

Vestfold rediger

Holmestrand kommune rediger

Sandefjord kommune rediger

Larvik kommune rediger

Tønsberg kommune rediger

 • Berg interneringsleir - Åpnet høsten 1942 som transittleir for jøder under jødeaksjonen, deretter politisk fengsel. Adm. direkte under Politidepartementet.
 • Teie - fangeleir tilknyttet tysk forlegning.

Færder kommune rediger

 • Bergan fangeleirNøtterøy - tilknyttet bygging av kanonstilling på Vardås. Opprettet 1944.
 • Mellom-Bolærne (også kalt Midtre Bolærne) var en dødsleir for sovjetiske soldater. Fangeleiren «var en av underleirene til hovedleiren Stalag 303 på Jørstadmoen ved Lillehammer. Den ble etablert i 1943 for 290 fanger som ble satt til tungt anleggsarbeid på festningen, de fleste av dem sovjetrussere».[92][93][94] Sovjetiske fanger som ble sendt til denne leiren høsten 1944 led av smittsomme sykdommer og ble sendt dit for å dø.[95]
 • NesbryggaNøtterøy - antall ukjent.[96]
 • MågerøTjøme - antall 116 ved Frigjøringen.[97]
 • Ormelet på Tjøme.

Viken fylke rediger

Buskerud rediger

Gol kommune rediger

Norderhov kommune rediger

 • Haug nord for Klekken - antall ikke oppgitt.[98]

Hønefoss kommune rediger

 • Eggemoen - antall ca 500 mann. Arbeid på flyplassen.[98]
 • Nes i Ådal- fangeleir beliggende 8 km nord for Nes i Ådal,[99] bruhode, på østsiden av Begna. 800 meter rett nord for Bjørkodden. En oppslagstable, et åpent skur med gjenstander fra 1945, piggtråd i lyngen rundt hele området.

Drammen kommune rediger

 
Sigarettetui laget av sovjetisk krigsfange som satt i fangeleir i Hokksund i 1945

Hurum rediger

 
Liten boks med dekorasjon av halm laget av sovjetisk krigsfange som satt i fangeleir i Hokksund

Øvre Eiker rediger

Akershus rediger

Asker kommune rediger

 • Asker fangeleir Tvangsarbeidere og frivillige for Organisation Todt, arbeidet på Skaugum. Innkvartert på Jansløkka skole.[31]

Bærum kommune rediger

Nittedal kommune rediger

Skedsmo kommune rediger

Østfold rediger

Fredrikstad rediger

 • Rauøy i Oslofjorden. Her ble 500 sovjetiske krigsfanger internert i 1944.[102]

Mysen rediger

 • SS-Sonderlager Mysen, også kjent som Mysen konsentrasjonsleir, var en tysk konsentrasjonsleir som ble påbegynt anlagt på Momarken. I januar 1945 ble SS-Sturmbannführer Hans Aumeier hentet inn som kommandant og ansvarlig for byggingen av leiren.

Innlandet fylke rediger

Hedmark

 • Lesset, nord for Rena (Storsjøen), fangeleir med 200 mann.[98]

Hamar rediger

Oppland rediger

Fåberg kommune rediger

Lillehammer kommune rediger

Bagn rediger

 • Bagn i Valdres - antall ikke oppgitt.[98]

Dokka rediger

Dovre kommune rediger

 • Dombås - fangeleir ved veien til Åndalsnes, ca 200 mann. Nevnes første gang høsten 1944.[98]

Sel kommune rediger

Oslo rediger

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Rapporter fra Norge under okkupasjonen. Oversikt over antall sider i rapportene
 2. ^ Bache, Andrew. De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941-1945. Oversikt over 709 krigsfange- og arbeidsleirer for utenlandske krigsfanger. Fordelt på 19 fylker
 3. ^ FORNYET INTERESSE FOR DE MANGE KRIGSFANGENE I NORGE: HVOR ER BESTEFAR BEGRAVET? Arkivert 11. mai 2018 hos Wayback Machine. Besøkt 2018-05-10
 4. ^ a b c d e f g h i Yngve Grønvik (30.01.2015). «– Her er det meste kartlagt». Besøkt 23. april 2018. 
 5. ^ Samuelsen, Geir; Lieungh, Erik. Sergej ble «skutt under flukt» i Finnmark. NRK. besøkt 9. august 2020
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz Bache, Andrew. [rapporten] «De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941-1945. Oversikt over 709 krigsfange- og arbeidsleirer for utenlandske krigsfanger. Fordelt på 19 fylker». Norge under okkupasjonen : 25 rapporter med kartlegging og registrering av spørreundersøkelser og dokumentasjon . Utgitt av proskektet "Norge under okkupasjonen"
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m helsedepartementet, Sosial- og (1998-06-03) (på no), NOU 1998: 12, https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-1998-12/id375416/?docId=NOU199819980012000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=26, besøkt 2018-11-20 
 8. ^ «Partisankrigen i nord: Nazistene slo i hjel 11 nordmenn med spader». 
 9. ^ Samuelsen, Geir. «14.000 straffanger i Finnmark». NRK. 
 10. ^ Nordseth, Kjell. Lokaliteter i norsk geoturisme 9 (pdf-fil) (2020) folk.uio.no. Vitja 9. juli 2020
 11. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. juli 2018. Besøkt 17. mars 2021. 
 12. ^ Bache, Andrew. [rapporten] «De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941-1945. Oversikt over 709 krigsfange- og arbeidsleirer for utenlandske krigsfanger. Fordelt på 19 fylker». Norge under okkupasjonen : 25 rapporter med kartlegging og registrering av spørreundersøkelser og dokumentasjon . Utgitt av proskektet "Norge under okkupasjonen". «Vardø-Vadsø. [...] Vadse; 200 mann, adkomstvei Rv 98.»
 13. ^ a b c d https://www.nb.no/items/801e23ee43497dac4bb160948afc41e6?page=5&searchText=botn%20fangeleir Cveja Jovanovic: Blodveien.Til Nordpartisanavdeling. 1988.
 14. ^ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/her-er-eirik-veums-liste-over-de-20-verste-torturistene-i-hirden/a/10144796/
 15. ^ a b c d e f Asbjørn Svarstad (8. november 2013). «Massakrer i Nord-Norge - utført av norske hirdmenn». Dagbladet. s. 19. 
 16. ^ Følelsesladet møte med Karasjok
 17. ^ Om krigsminner – Kautokeino historielaget. iFinnmark. Besøkt 20. januar 2020
 18. ^ Loppa – Gammelvær kystfort 33/971 / Coastal fort 33/971. Travel-Finnmark. Vitja 8. juli 2020
 19. ^ http://haraldkyrrewahl.blogg.no/1377459312_drap_p_russefanger_i_.html Arkivert 4. juli 2018 hos Wayback Machine. . Vitja 2018-07-03
 20. ^ https://www.ifinnmark.no/nyheter/les-hans-dramatiske-fortelling-fra-brannhosten-1944/s/1-49-7735267
 21. ^ Tyske desertører og russefanger. historier.no. Vitja 8. juli 2020
 22. ^ Tore Hauge og Anders Ole Hauglid (1995): De brente våre hjem. Krig - brenning - nytt håp. En bildefortelling. Nord-Troms museum
 23. ^ Kulturminnesøk.no
 24. ^ a b c Samiske kulturminner langs 420 kV-ledning Balsfjord – Hammerfest. Sametinget. S. 30 Vitja 8. juli 2020
 25. ^ Bare 35 av 272 krigsfanger overlevde dødsleiren. NRK. Besøkt 9. juli 2020
 26. ^ a b c d e f g h i Slik var dødsleiren i Norge klikk.no
 27. ^ Russerleiren i Laksevatn. NRK. Vitja 8. juli 2020
 28. ^ de austeuropeiske krigsfangane budde svært trongt og kummerleg. NRK. Vitja 8. juli 2020
 29. ^ Forskning.no
 30. ^ «Tiltak mot glemselen». Nordnorsk Debatt. Arkivert fra originalen 29. september 2020. Besøkt 17. mars 2021. 
 31. ^ a b c d https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fengsler_og_fangeleire_under_andre_verdenskrig
 32. ^ «Her var 1200 fanger stuet sammen i trange brakker». www.nordlys.no. 27. mars 2014. 
 33. ^ Russemonumentet på Trondenes
 34. ^ a b c d https://www.nrk.no/nordland/udokumenterte-krigsminner-er-i-ferd-med-a-forsvinne-1.13183535 Vitja 2018-04-22
 35. ^ NSB sa ja til slavedrift - Disse russerfangene ble tvunget til å bygge Nordlandsbanen. Så skulle de glemmes. Aftenposten A-magasinet. 27. februar 2015. 
 36. ^ (på en) polarbanen, http://polarbanen.no/Polarbanen/13.Drag.html, besøkt 2018-11-20 
 37. ^ a b c d e https://www.nb.no/items/801e23ee43497dac4bb160948afc41e6?page=5&searchText=botn%20fangeleir Cveja Jovanovic: Blodveien. Til Nordpartisanavdeling. 1988.
 38. ^ https://www.nordlys.no/kronikk/krigsgraver-soker-namn/s/1-79-4253383 Vitja 2018-05-10
 39. ^ Thorsnæs, Geir. (2. november 2017). Evenes. I Store norske leksikon. Henta 24. mai 2018.
 40. ^ Bjørg Evjen: Tysfjord kommune. 1 : Et sammensatt fellesskap NB
 41. ^ Bjørg Evjen: Tysfjord kommune. 1 : Et sammensatt fellesskap NB
 42. ^ Bjørg Evjen: Tysfjord kommune. 1 : Et sammensatt fellesskap NB
 43. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z «Utsultede fanger ble drevet til slavearbeid. NSB tiet om alt etter krigen». www.nordlys.no. 28. februar 2015. 
 44. ^ a b «– Hvem var Fjodor?». www.lofot-tidende.no. 24. september 2016. 
 45. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 21. april 2018. Besøkt 17. mars 2021. 
 46. ^ a b c (på en) 7.Elvkroken, http://polarbanen.no/Polarbanen/7.Elvkroken.html, besøkt 2018-11-20 
 47. ^ http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Mange-gode-resultater-fra-krigsminneprosjekter
 48. ^ a b c d Gunnar D. Hatlehol. Fanget i tyskerarbeid. Vitja 2018-04-22
 49. ^ a b c d e f g h i http://polarbanen.no/Polarbanen/slaveanlegget/Slaveanlegget/4.html Vitja 2018-04-21
 50. ^ Dette er Nord-Norges ukjente bødler
 51. ^ (på nn) BAKKEN FANGELEIR., https://digitaltmuseum.no/021016999058/bakken-fangeleir, besøkt 2018-11-20 
 52. ^ a b Fangeleirene i Saltdal Arkivert 6. februar 2017 hos Wayback Machine.. Henta 26. juni 2017
 53. ^ http://www.historieblogg.no/?p=3429 "... fangeleiren Bakken nær Rognan ..."
 54. ^ «Ny dokumentar om sovjetisk krigsfange blir vist under filmfestivalen Kosmorama i Trondheim: Han berga seg med song - Konsentrasjonsleir, tvangsarbeid og venskap med den seinare spionen Gunvor Galtung Haavik er berre nokre av opplevingane Igor Trapitsin omskapte til song». Klassekampen. 3. mars 2015. s. 28. 
 55. ^ Godtur.no - Artikkel: Krigsminne Varghola (Berghulnes), http://www.godtur.no/godtur/nyartikkel/dbarticle_preview.aspx?id=3892, besøkt 2018-11-20 
 56. ^ a b c d e Finn Rønnebu. "Kulturminner Lønsdal- Kjemåga":4
 57. ^ a b «Å lære seg norsk var for en serberfange ensbetydende med å bli henrettet. Hvordan greide så Cveja dette?». www.ranablad.no. 2. juni 2015. 
 58. ^ «Grenseløs interesse for skjelettfunnet». www.ranablad.no. 20. august 2004. 
 59. ^ NSB said yes to. Aftenposten A-magasinet. 27. februar 2015. s. 27. 
 60. ^ a b Silje Løvstad Thjømøe: «Da regjeringen fikk krigsminnesmerker sprengt». VG. 2016-08-14. S. 16
 61. ^ 75 års markering jugoslaviske fanger. Narviksenteret. Vitja 9. august 2020
 62. ^ http://polarbanen.no/Polarbanen/slaveanlegget/Slaveanlegget/3.html Vitja 2018-04-21 «Lager polarcirkel [sic!]. ... FANGER: ca. 800 ... ca. 1 km sør for polarsirkelen.»
 63. ^ a b c d http://polarbanen.no/Polarbanen/slaveanlegget/Slaveanlegget/3.html Vitja 2018-04-21
 64. ^ Opplevde fangeleirene på nært hold. Rana Blad. Vitja 10. august 2020
 65. ^ «(+) Opplevde fangeleirene på nært hold». www.ranablad.no. 27. februar 2015. 
 66. ^ a b Jan H. Steen. «Hvem bygde banen i nord?» [Who built the railway of the North?] (19 July 2017) Klassekampen. s. 21
 67. ^ a b c d Bjørn Westlie. Fangene som forsvant Arkivert 22. april 2018 hos Wayback Machine.. S. 9
 68. ^ Flytter E6 600 meter for å berge krigsfangeleir
 69. ^ https://www.nb.no/items/ea8edeb8288dd8a9ed99620770310672?page=11&searchText=Fagerlimoen Jan Gaute Buvik: Krigsfangeleiren i Korgen. 1985
 70. ^ «Dette er Nord-Norges ukjente bødler». www.nordlys.no. 5. november 2013. 
 71. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 21. april 2018. Besøkt 17. mars 2021. 
 72. ^ Hofstad, Sigrun. «Jugoslaviske krigsfangers historie». NRK. 
 73. ^ Woll, Vegard; Wilsgård;Randi. Skal dokumentere hvordan kommandantene i dødsleirene bodde. NRK. Vitja 7. juni 2020
 74. ^ "8. mars 1947" (6. mars 2017) Vi Menn. s. 5
 75. ^ NSB said yes to. Aftenposten A-magasinet. 27. februar 2015. s. 32. 
 76. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Andrew Backe: De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1941-1945. [1]
 77. ^ https://web.archive.org/web/20070304004505/http://www.kulturnett.no/organisasjoner/hovedorganisasjon.jsp?id=T11009743 kulturnet.no Frei kommune
 78. ^ Magne Haugland: «Do svidanija – På gjensyn!» Commentum forlag 2008. s. 259 - 296
 79. ^ Andrew Backes liste over fangeleirer er en enestående kilde til en landsomfattende oversikt over fangeleirer i Norge under andre verdenskrig. Men kilden bærer preg av manglende geografisk kunnskap. Gossen er plassert i feil fylke. Dette er ikke et enkelttilfelle.
 80. ^ Kulturminnesøk.no
 81. ^ Kulturminnesøk.no
 82. ^ 100-åringen som vart tvinga til å bygge Noreg
 83. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 31. desember 2019. Besøkt 17. mars 2021. 
 84. ^ Barna fra Telavåg - fanger av det tredje riket. NRK
 85. ^ Vatneleiren 1940 - 1996. Utgitt av Hærens transportkorps. 1996.
 86. ^ * Sødal, Harald: Bare en vendte tilbake: Russiske krigsfanger på Sørlandet, 2006 ISBN 9788290581416
 87. ^ www.avtrykk.no
 88. ^ a b c d e f Andrew Backe: De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge1940-1945. s. 11.
 89. ^ Malnes, Lena (18. november 2016). «(+) Fangene på Guriløkka». Sande Avis (norsk). Besøkt 10. februar 2023. 
 90. ^ Lønneberg, Wictor (2016). Bak piggtråd i Vestfold. Larvik: W. Lønneberg. ISBN 978-82-690336-0-1. OCLC 1028514237. 
 91. ^ Rune Sørlie: Vestfold under krig og okkupasjon. 1984 NB
 92. ^ a b (på no) Djeveløya - Historie, http://www.side3.no/historie/djevelya/3423434188.html, besøkt 2018-11-20 
 93. ^ Bay, Eirik Gripp (2014). «The Front-sisters: A new take on Norwegian women in the German Red Cross of WWII» (PDF). University of Oslo. s. 88. Besøkt 16. mars 2015. 
 94. ^ Festningsverk.no. «Dødsleiren på Bolærne 1944». 
 95. ^ Opplysningstekst på stedet.
 96. ^ Andrew Backe: De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge1940-1945. Ref til muntlig kilde
 97. ^ Nevnes av Per Egil Hegge i Nicholas Berhells "Den siste hemmelighet".
 98. ^ a b c d e f g h i j k l m Andrew Backe: De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge1940-1945. s.12
 99. ^ https://base-elg.no/map/fangeleir-fagernesmoen-nes-i-adal
 100. ^ Joachim Grøgaar. Tre år under Kunze. (1945) Aschehoug
 101. ^ https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tyske_fangeleire_i_Skedsmo Lokalhistoriewiki
 102. ^ festningsverk.no
 103. ^ Andrew Backe: De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge 1940-1945. s.12
 104. ^ https://milforum.net/node/17223
 105. ^ Dølaby, verdensby 2000
 106. ^ Andrew Backe:De sovjetiske, polske og jugoslaviske (serbiske) krigsfanger i tysk fangenskap i Norge1940-1945. s.12
 107. ^ Dølaby,verdensby 2000

Kilder rediger

 • Norge under okkupasjonen : 25 rapporter med kartlegging og registrering av spørreundersøkelser og dokumentasjon. 1997

Eksterne lenker rediger