Oddgeir Hoftun

norsk arkeolog og kunsthistoriker
Oddgeir Hoftun
Født11. august 1943 (76 år)
Beskjeftigelse Arkeolog, kunsthistoriker
Nasjonalitet Norge

Oddgeir Hoftun (født 11. august 1943 i Oslo) er en norsk arkeolog og kunsthistoriker. Han er forfatter av flere artikler og bøker om nordisk førkristen mytologi og kult, og om temaer og motiver i middelalderens nordiske kirkekunst med relasjoner til kristningsprosessen og den hedenske ideologiske arven.

Hoftun opponerer i sine bøker mot den gjengse nasjonalromantiske oppfatningen om at de norrøne skriftene, som Den eldre Edda, Snorre Sturlasons «Yngre Edda», Volsungesagaen etc., inneholder pålitelige gjengivelser av førkristne tiders mytologiske diktning, sagaer og fortellinger. Hele dette materialet, som er bevart til vår tid i skrifter som ikke er eldre enn fra den kristne middelalderen, er ifølge Hoftun gjennomsyret av oppfatningene fra den tiden de ble skrevet i. For å finne frem til det førkristne verdensbildets innhold, må man bygge på arkeologiske kilder i stor grad, og forsøke å rekonstruere de førkristne trosforestillingene og den førkristne kulten på grunnlag av både det skriftlige og det arkeologiske materialet.

BibliografiRediger

Bøker
 • Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda : bildene på steinkorset Gosforth Cross og skrinet Franks Casket, Oslo 2016: Kolofon Forlag. ISBN 978-82-300-1417-2
 • Kristningsprosessens og herskermaktens ikonografi i nordisk middelalder, Oslo 2008: Solum Forlag. ISBN 978-82-560-1619-8
 • Menneskers og makters egenart og samspill i norrøn mytologi, Oslo 2004: Solum Forlag. ISBN 82-560-1451-2
 • Stavkirkene – og det norske middealdersamfunnet; tekst: Oddgeir Hoftun; foto: Gérard Fransceschi; komposisjion [komposisjon]: Asger Jorn, København Valby 2002: Borgens Forlag. ISBN 87-21-01977-0
 • Norrøn tro og kult ifølge arkeologiske og skriftlige kilder, Oslo 2001: Solum Forlag. ISBN 82-560-1281-1
Tidsskriftartikler
 • Middelalderens lydpotter. Historie, populærhistorisk magasin 3. Bergen 2001, side 36-39.
 • Den hedenske Sigurd Fåvnesbanes kristne budskap fra stavkirkeportaler og runesteiner. ICO-Iconographisk Post – Nordisk tidskrift för bildtolkning 4-2000, København 2001, side 1-17.
 • Ragnarok. Verdens undergang og regenerasjon i norrøn mytologi. Historie, populærhistorisk magasin 3, Bergen 2000, side 58-65.
 • Jernalderens båtbegravelser og myten om guden Balder. Historie, populærhistorisk magasin 3, Bergen 1998, side 26-39.
 • Kultisk keramikk i jernalderen. Fornvännen 93. Stockholm 1998, side 81-88.
 • Stavkirkeportalene med rankeløvehode. ICO-Iconographisk Post – Nordisk tidskrift för bildtolkning 2-1997, København 1998, side 20-30.
 • De norske stavkirkenes aner. Historie, populærhistorisk magasin 1, Bergen 1998, side 50-60.
 • «...kvit aur øses over treet». Det hellige hvite i jernalderen. Viking. Norsk arkeologisk årbok LX, Oslo 1997, side 43-57.
 • Om kvinner og det kvinnelige i jernalderens kult og tro. Historie, populærhistorisk magasin 1, Bergen 1997, side 14-24.
 • Harald Hårfagres løfte om ikke å kjemme eller skjære håret før Norge var erobret. Historie, populærhistorisk magasin 2, Bergen 1996, side 4-8.
 • Jernaldersamfunnets kvinnelighet. K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge 19-20, Bergen 1995, side 99-114.
 • Tor med hamaren og torshamarar. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1, Bergen 1995, side 32.
 • Hvor ble det av Tor og Tors hov? Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1, Bergen 1995, side 5-11.
 • Kan kammer fortelle noe om jernalderens tro? Arkeo. Nytt fra Historisk museum, Universitetet i Bergen 2, Bergen 1992, side 9-13.