Oddernes prestegård

fredet bygning

Oddernes prestegård ligger like nord for Oddernes kirke.

Hovedbygningen (våningshuset) ved Oddernes prestegård
Prestegårdsbygningen før arbeidene i 1923, med en fløy som siden er revet.

Kirken er fra middelalderen, og det har vært prestegård på stedet siden reformasjonen. Dagens hovedbygning ble oppført i 1759–61 etter at den forrige brant. Det ble utført større endringer og reparasjoner i 1892 og 1923, de siste etter tegninger av Niels Winge Grimnes. Prestegården ble fredet av Riksantikvaren i 1991. Den ble noe modernisert i 1994.

Hovedbygningen (våningshuset) er en laftet bygning i to og en halv etasje med stående panel og saltak. Den hadde før 1923 en ekstra fløy i full høyde vinkelrett på den nåværende, og fargen har variert. I dag er den hvit. Nordover og dernest vestover fra våningshuset går lavere fløyer. De tre fløyene danner et gårdstun med utgang mot Jegersbergveien i vest. Bygningsmassen er omgitt av et hageanlegg som igjen er omgitt av Oddernes kirkegård.

I området rundt prestegården og kirkegården er en rekke jernaldergraver.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Kjempegravene på Oddernes (Frans-Arne Hedlund Stylegar om arkeologi)

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger