OE Strande

(Omdirigert fra O. E. Strande AS)

OE Strande er et glassmagasin med interiør- og kjøkkenavdeling i Storgata 52 i Molde, etablert i 1914.

Det er en del av Designforevig-kjeden.[1]

HistorieRediger

Forretningen O. E. Strande er en videreføring av forretningen J. B. Ræstad, etablert i 1862. J. B. Ræstad drev sin forretning i en tregård fra 1762, og førte et bredt utvalgt kolonialvarer, isenkram, kortevarer, steintøy, kull, jern, sild og annen fisk.

Ole Eriksen Strande, som hadde arbeidet i forretningen fra 1896, tok i 1914 over eierskapet og endret navnet til forretningen til O. E. Strande. I 1936 døde Ole Eriksen Strande, og hans sønn Erik Strande tok over firmaets prokura.

Tregården forretningen holdt til i, ble rammet av den tyske okkupasjonsmaktens bombing 9. april 1940, og brant ned. O. E. Strande startet i midten av mai opp igjen driften i midlertidig leide lokaler hos Anders Mordal i Strandgata 4, men med et svært begrenset vareutvalg. Foruten et lite lass som var reddet ut av det gamle huset og kjørt til gården Bjørsito i Molde, kunne forretningen tilby sukker, havregryn og enkelte andre matvarer. Det tok en tid før nye varer var å finne i butikken.

I mai 1940 lå et utkast til ny reguleringsplan for Molde klar. Her var det tegnet opp et gatenett som nesten er identisk med den utformingen byen har i dag. Omfattende ekspropriasjonsforretninger og tilrettelegging av tomter tok imidlertid tid. O.E. Strandes gamle eiendom ble ekspropriert, og det ble holdt prisskjønn. «Molde skjønnskommisjon» fastsatte erstatningen for tomten til kr 21 000. I tillegg til dette mottok Erik Strande i 1941 krigsskadetrygd fra staten på kr 52 694. Da de nye tomtene var klargjort, kunne tidligere grunneiere søke på dem. O.E. Strande ble tildelt ny tomt litt lenger vest enn den gamle, der Sparebanken tidligere lå. Ny adresse ble Storgata 52, noe den er også i dag.

Erik Strande engasjerte arkitekten Ole Lind Schistad til å tegne den nye forretningsgården. Bygget er tegnet i stilarten funksjonalisme, lett gjenkjennelig ved det store halvsirkelformede tilbygget mot rutebilstasjonen. Bygget stod ferdig i 1951. O. E. Strande drives i dag av Erik Strandes etterkommere.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger