Nyt Tidsskrift

Nyt Tidsskrift var et norsk tidsskrift som utkom 1882–87 og 1892–95.

Nyt Tidsskrift ble grunnlagt av Ernst Sars og Olaf Skavlan i 1882, og utkom frem til 1887. Sars hadde tidligere (1877–78) utgitt et tidsskrift med lignende navn, Nyt norsk Tidsskrift. I 1892 fikk Sars, Sigurd Ibsen, Arne Løchen og Christen Collin i gang en «Ny række» av tidsskriftet, som fortsatte å utkomme til 1895.

I samtiden ble Nyt Tidsskrift regnet for å være radikalt. I Nils Kjærs novelle «Smittekilden» får for eksempel hovedpersonen, som går på en pensjonatskole og abonnerer på tidsskriftet, sitt eksemplar beslaglagt og bebreides at han «forgifter Deres eget sind og utbreder giften blant Deres kamerater».[1]

Av litteratur som opprinnelig ble trykt i Nyt Tidsskrift kan nevnes Bjørnsons Støv (1882) og kantaten «Lyset» (1895). I 1882 offentliggjorde Amalie Skram sitt første skjønnlitterære arbeid, novellen «Madam Høiers Leiefolk», her.

ReferanserRediger

  1. ^ Nils Kjær: Samlede skrifter, bind V, s. 210. Kristiania: Gyldendal, 1921.