Nymfe (zoologi)

(Omdirigert fra «Nymfestadier»)

Nymfe (av det greske ordet for «brud») er en larve, ungdomsformen, hos insekter med ufullstendig forvandling (hemimetabole insekter). En vannlevende nymfe, så som hos døgnfluer, øyenstikkere og steinfluer, kalles også najade, etter den greske mytologiens vannymfer.

Nyklekt starrlibelle (Aeshna juncea)
Nymfen har forlatt vannet, klatret opp på en vannplante. Den er nå forvandlet til et tomt hudskjellet (exuvie) og en nyklekt (imago) øyenstikker

I engelsktalende land er «nymfe» («nymph») betegnelsen for alle larvestadier hos insekter med ufullstendig forvandling (Hemimetabole insekter). I mange europeiske land betegnes oftest bare det siste larvestadium som nymfe. En nymfe ligner til dels mye på det fullt utviklede og voksne insektet, bl.a. med tydelige vingeanlegg, og gjennomgår ikke noe puppestadium før det voksne stadiet. «Nymfe» brukes også i zoologien som artsnavn på enkelte voksne insekter, som vannymfene (Odonata).

Ordet «larve» brukes vanligvis om larvene til insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter). Disse avviker tydelig fra det voksne individet, i utseende og ofte levevis. Eksempler er flere arter insekter som har larvestadiet i vann mens de som voksne lever på landjorden og flyvende i luften (vårfluer, mudderfluer, øyenstikkere, noen blomsterfluer, mygg og andre). En sommerfugllarve er et annet godt eksempel.

Utvikling og forvandling hos insekter

rediger

Hos insektene er det store ulikheter i utviklingen fra egg til voksen (imago). Det skilles mellom tre ulike «forvandlinger» (metamorfose):

  • Ametabole insekter – gjennomgår ingen forvandling.
    Larvene skiller seg ikke fra det fullvoksne insektet, utenom ved størrelsen.
  • Hemimetabole insekter – gjennomgår en ufullstendig forvandling.
    Det skjer en gradvis utvikling fra egg til voksen. Larvene, eller nymfene (som de helst kalles), blir mer og mer lik de voksne.
  • Holometabole insekter – gjennomgår en fullstendig forvandling.
    Mellom larve- og voksenstadiet er det et puppestadium, der gjennomgripende forandringer av kroppsbygningen skjer. Larver og voksne er ofte svært ulik hverandre.

Nymfe og fiske

rediger

Ordet nymfe brukes også om fiskekroken under fluefiske. Fluefiskekroken bindes som imitasjoner av voksne insekter (imago) som flyr over vann og elver. Særlig av døgnfluer, men også vannymfer, steinfluer, mygg og andre.