Nyholm er en del av Holmen i København og inneholder Marinestasjon København. Nyholm er derfor i utgangspunktet lukket område, men er åpent for offentligheten mellom soloppgang og solnedgang.

Hovedvagten tegnet av Philip de Lange
Kart over Nyholm

På Nyholm ligger det tidligere eskadrebygninger og verksteder og Søværnets Officersskole. Mastekranen og Verftsbrovagten er andre av øyas fredede bygninger.

Ved Bradbænken ligger skoleskipet «Georg Stage», museumsskipet «P547 Sehested» og ubåten «Sælen» som også har blitt åpnet som museum.