Nyhetsbrev er som oftest en kortfattet og regelmessig utgitt publikasjon som inneholder nyheter, analyser og kommentarer om aktuelle begivenheter. Nyhetsbrev er som oftest rettet mot en bestemt gruppe mottakere, derav endelsen brev, og handler gjerne om et bestemt tema. Således kan politiske partier sende ut nyhetsbrev til sine medlemmer som supplement til ulike partiaviser med en mer generell målgruppe.

Etter at e-post ble vanlig, er nyhetsbrev blitt mer vanlig, da produksjonen og distribusjonen er forenklet og ikke involverer kostnader til trykking og porto. Klubber, foreninger, organisasjoner og bedrifter sender ut gratis nyhetsbrev om aktuelle saker av interesse for medlemmer, kunder eller ansatte. Dette er for mange blitt et ledd i markedsføring og vil i noen sammenhenger oppleves negativt. Det finnes derfor som regel mulighet for å melde seg av nyhetsbrev når man har mottatt et slikt, til forskjell fra abonnement på publikasjoner, som gjerne tegnes for en periode.

Noen nyhetsbrev sendes også til abonnenter som betaler for å få dem tilsendt, da gjerne fordi de har spesiell nytte av informasjonen som gis.

Innholdet i et nyhetsbrev er som regel aktuelt og dekker en kortere periode. I tillegg har det kontaktinformasjon om mottaker ønsker å vite mer om det temaet som tas opp i nyhetsbrevet.

Se også rediger