Nygaardsvoldbåter

Nygaardsvoldbåter var fiskefartøy som fra 1936 ble bygget med offentlig subsidiering. Som en del av de sosiale tiltakene Nygaardsvoldregjeringen iverksatte i 1935 ble det ytet statlige bidrag og lån på særlig gode vilkår til båtkjøp. Det var aktive fiskere som gikk sammen i partslag som kunne gjøre seg nytte av denne ordningen. Fiskeridirektoratet utarbeidet tegninger til to ulike kravellbygde fiskekuttere. Disse ble det bygget mange av. Det var likevel opp til hvert enkelt partslag å avtale med båtbyggeriet hvordan båten skulle være. Det bevirket at det og ble bygget tradisjonelle nordlandsbåter, både åttringer og seksringar. Disse ble bygget for motordrift i tillegg til seilføring.

KilderRediger