Nyfeminisme er en retning innen feminismebølgen fra 1960- og 1970-tallet.

Nyfeminisme er en retning innenfor den nye feminismebølgen som kom på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. I Norge ble den første nyfeministiske gruppen etablert i Oslo høsten 1970, inspirert av den nye amerikanske radikale kvinnebevegelsen. Det ble siden etablert en rekke slike grupper i Norge. Bevegelsen gikk gradvis i oppløsning på 1980-tallet, og personer aktive innen nyfeminismen gikk da inn i andre former for feministisk og kvinnepolitisk virksomhet.

Nyfeminismen var som bevegelse lite ensartet, og med mange retninger. En sentral idé som de fleste nyfeminister delte var at kvinner var undertrykket av et «patriarkalsk system».

Se ogsåRediger