Nye universiteter

Nye universiteter er en kategoribetegnelse som brukes om bestemte universiteter i forskjellige land. Begrepet er mest kjent fra Storbritannia og Frankrike. I Storbritannia i moderne tid brukes begrepet (new universities) om tidligere polytekniske skoler som fikk universitetsstatus etter 1992, og er dermed den yngste universitetskategorien i Storbritannia, ved siden av kategorier som «gamle universiteter» (ancient universities) og «mursteinsuniversiteter» (red brick universities). I Frankrike viser begrepet (universités nouvelles) til åtte universiteter som fikk universitetsstatus i 1990-årene. Begrepet brukes også i Canada.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ John S. Levin, Community Colleges and New Universities under Neoliberal Pressures, Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 9781137480200