Novum Organum

Novum Organum, fullt navn Novum Organum Scientiarum («nytt vitenskapsinstrument»), er et filosofisk verk av Francis Bacon, skrevet på latinsk og publisert i 1620. Navnet henspiller på Aristoteles' verk Organon, som var en behandling av logikk og syllogismer. I Novum Organum fremlegger Bacon et nytt logisk system som han mener er de gamle syllogismer overlegne. Denne har blitt kjent i ettertid som den baconianake metode.

Tittelbladets illustrasjon av Instauratio magna

Bacon mente at tingenes essens var å finne ved reduksjon og bruk av induktiv tenkning. Eksempel: For å finne «fenomenet natur» for varme, må man først lage seg en fortegnelse over hvilke situasjoner som man kan finne varme i. Så bør man sette opp en annen liste, nemlig over situasjoner som ligner på de på første listen, men der det ikke forekommer varme. En tredje fortegnelse skal omfatte situasjoner hvorunder det kan variere, altså noen ganger med og noen ganger uten varme. Varmens årsak, eller «formnatur», må da være det som første liste har felles, annen liste mangler og tredje liste har i varierende grad.

Tittelillustrasjonen til Novum Organum viser en gallion som seiler mellom de mytiske Herkulessøylene som står på hver sin side av Gibraltarstredet og som marker hvor det vel kartlagte Middelhavet slutter og det da overveiende Atlanterhavet begynner. Søylene, som kan sees på Middelhavets grensemarkører, er blitt knust, og slik åpnes det for en ny verden av oppdagelser.

Den latinske teksten nederst – Multi pertransibunt & augebitur scientia – er hentet fra Daniel 12,4. Det betyr: «Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke».

LitteraturRediger

  • Robert Rosenthal, Ralph L. Rosnow (utg.): Artifact in behavioral research. Academic Press, New York 1969, ISBN 0-12-597750-6.
  • Norman Cantor; Peter L. Klein: Seventeenth-Century Rationalism: Bacon and Descartes. Massachusetts: Blaisdell, (1969)
  • Lilo K. Luxembourg: Francis Bacon and Denis Diderot: Philosophers of Science. Munksgaard, Copenhagen (1967)

Eksterne lenkerRediger