Not og fjær

Mekanisme for sammenføying av bord eller plank.

Not og fjær (også fjør) er en mekanisme for sammenføying av bord eller plank. Materialet høvles og freses slik at de langs den ene siden har en fordypning (spor) ca. 10 mm dyp, not, og langs den andre siden en tilsvarende utstikkende profil, fjær. Når to deler sammenføyes, bankes fjæren inn i noten. Vekselpanel bruker samme mekanismen, men der har hvert bord enten not eller fjær på begge sider. Vekselpanelen legges vekselvis med en underligger imellom.

  • En enkel huskeregel for hva som er not og hva som er fjær: Tenk på en fiskenot (fiskegarn)- du kan fange fjær i en not.
Endepløyd gulvplank med not og fjær