Northrop Grumman Ship Systems

Northrop Grumman Ship Systems (NGSS) var en divisjon av Northrop Grumman ansvarlig for byggingen av små og mellomstore skip. Det bestod av skipsverftene Ingalls Shipbuilding og Avondale Shipyard. I januar 2008 ble Northrop Grumman Ship Systems samlet sammen med Northrop Grumman Newport News som Northrop Grumman Shipbuilding.