artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»

Norsk elghund grå
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Det finnes flere norske hunderaser. Den såkalte varangerhunden (Canis familiaris varangensis) er den eldste kjente tamhunden i Norge. Den dateres ofte cirka 5 000–7 000 år tilbake i tid, men dateringen må regnes som usikker. Varangerhunden var trolig en spisshundtype, som trolig var ganske vanlig på Nordkalotten.

Teorier om hunden i Norge Rediger

En teori er at varangerhunden er en etterkommer av den såkalte torvhunden, som er kjent fra en rekke steder, både i Europa og i deler av Asia og Afrika. I såfall må den har fulgt med noen av de tidligste menneskene som kom til Den skandinaviske halvøya. Mange mener også at varangerhunden var en slags stamfar for den opprinnelige lapphunden, en hund samene brukte i tidligere tider og som flere nå anser var forløperen til svensk lapphund, finsk lapphund og lapsk vallhund. I såfall må den også trolig betraktes som stamfar for de norske og flere av de andre nordiske spisshundrasene.

En annen teori er at hunden opprinnelig kom til Norge via folkevandringer over nordgrensen mot Russland og Finland, der også lignende hunder finnes. At varangerhunden er funnet så langt mot nord kan bidra til å støtte en slik teori, selv om de fleste heller mot at den opprinnelig må ha innvandret fra sør, eventuelt via Sverige.

Om norske hunderaser Rediger

Utvalget av norske hunderaser forteller oss at nordmenn i tidligere tider var mest opptatt av hunden som en brukshund, og da spesielt som støtte til jakt. Kun buhund er ikke primært en jakthund, men også den er en typisk brukshund – en gårdshund hvis oppgave besto av alt fra å vokte og gjete bufe og eiendom. Et lignende mønster kan man se i både Sverige og Finland, mens Danmark helt klart har et mer kontinentalt preg i sitt utvalg.

Norske spisshunder Rediger

Norske drivende hunder Rediger

Raser som ikke anerkjennes Rediger

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ a b c d e f g Norwegian Kennel Club & Norwegian Genetic Resource Centre (2009). «Native dog breeds of Norway. Norwegian national heritage». Skog og landskap, Fagbøker og annet. Norsk institutt for skog og landskap. Besøkt 8. juni 2021. 
  2. ^ a b c d e f Aud Darrud (2021) Disse norske hunderasene kan dø ut. NRK Norge, 8. juni 2021.
  3. ^ Kristin Tufte Haga (2019) Det går unna både på sykkel og ski med en greyster foran. Nordre Aker Budstikk, 31.10.2019. https://nab.no/sport/det-gar-unna-bade-pa-sykkel-og-ski-med-en-greyster-foran/19.19834