Norsk sosiologisk kanon

Norsk sosiologisk kanon er en kåring gjennomført fra 2009 til 2011 av de 25 sakprosatekstene som anses å ha hatt størst innflytelse på sosiologifaget i Norge.[1] Lista ble publisert i medlemsbladet til Norsk sosiologforening.

Juryen som fastsatte lista var Willy Pedersen (leder), Andreas Hompland, Cathrine Holst, Ida Hjelde og Ola Korsnes. Kriteriene for utvalget var «faglig originalitet og kvalitet, faglig virkningshistorie, samfunnsmessig virkningshistorie, håndverksmessig og metodisk soliditet, og litterær verdi.»

ListeRediger

Forfatter Tittel Utgitt Ekstern lenke
Sundt, EilertEilert Sundt Om giftermål i Norge 1855  fulltekst
Sundt, EilertEilert Sundt Om sædelighets-tilstanden i Norge 1857, 1864, 1866  fulltekst 1
fulltekst 3
Christie, NilsNils Christie Fangevoktere i konsentrasjonsleirer 1952  bokhylla
Skjervheim, HansHans Skjervheim Deltakar og tilskodar 1976  bokhylla
Aubert, VilhelmVilhelm Aubert Om straffens sosiale funksjon 1954  bokhylla
Øidne, GabrielGabriel Øidne Litt om motsetninga mellom Austlandet og Vestlandet
i Syn og Segn
1957
Aubert, VilhelmVilhelm Aubert, Torgersen, Lindbekk, Pollan, Tangen Akademikere i norsk samfunnsstruktur
i Tidsskrift for samfunnsforskning
1960
Lysgaard, SverreSverre Lysgaard Arbeiderkollektivet: en studie i de underordnedes sosiologi 1961 bokhylla
Holter, HarrietHarriet Holter Kjønnsroller og sosial struktur
opprinnelig utgitt i antologien Kvinners liv og arbeid (redigert av Dahlström mfl.)
1962  bokhylla
Aubert, VilhelmVilhelm Aubert Sosiologi 1964 bokhylla
Brox, OttarOttar Brox Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform
i Tidsskrift for samfunnsforskning
1964 
Løchen, YngvarYngvar Løchen Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus 1965  bokhylla
Mathiesen, ThomasThomas Mathiesen The Defences of the Weak 1965 
Rokkan, SteinStein Rokkan Numerisk demokrati og korporativ pluralisme: To beslutningskanaler i norsk politikk 1966 bokhylla
Østerberg, DagDag Østerberg Forståelsesformer. Et filosofisk bidrag 1966  bokhylla
Skog, Ole-JørgenOle-Jørgen Skog The collectivity of drinking cultures 1985  
Wærness, KariKari Wærness The Rationality of Caring 1984
Holter, HarrietHarriet Holter (red.) Patriarchy in a welfare society 1984 ISBN 82-00-07058-1
Elster, JonJon Elster Ulysses and the Sirens. Studies in Rationality and Irrationality 1979
Wadel, CatoCato Wadel Hva er arbeid?
i Tidsskrift for samfunnsforskning nr 5-6 1977
1977
Ramsøy, Natalie RogoffNatalie Rogoff Ramsøy Sosial mobilitet i Norge: En studie av endring i levekår og sosial status basert på livshistorier til 3400 norske menn 1977 bokhylla
Hernes, GudmundGudmund Hernes Makt og avmakt: En begrepsanalyse 1975 bokhylla
Bråten, SteinStein Bråten Model monopoly and communication: Systems theoretical notes on democratization 1973
Galtung, JohanJohan Galtung Imperialismen: en strukturalistisk teori
(A Structural Theory of Imperialism)
1971  
Ramsøy, Natalie RogoffNatalie Rogoff Ramsøy (red.) Det norske samfunn 1968 bokhylla

ReferanserRediger