Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Norsk senter folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) er utøvende organ for stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans. Sentret skal arbeide for å virkeleggjøre målet til stiftelsen gjennom oppfølging av vedtak i Råd og Styre og gjennom selvstendig arbeid. Sentret sitt selvstendige arbeid omfatter blant annet innsamling, arkivdrift, forskning, formidling og tjenesteytelser. Sentret holder til på Dragvoll i Trondheim.

PersonaleRediger

Sentret har vitenskapelig personale med forsknings- og undervisningsplikt og kompetanse for både folkemusikk og folkedans. Det har også fagpersonale til å ta seg av økonomi og kontortjenester og musikk- og dansefaglig personale, men foreløpig ikke teknisk fagpersonale til arkivdrift og tjenesteyting.

OppgaverRediger

Rff-sentret sørger for sekretærtjenester til Rådet, Representantskapsmøtet, Styret og underutvalgene. Lederne på musikk- og dansesektoren ved Rff-sentret deltar på rådsmøta uten stemmerett. Rådet kan be Rff-sentret om å utgreie og/eller følge opp bestemte saker. Rff-sentret fører regnskap for all aktivitet som stiftelsen driver. Regnskapet blir revidert av revisoren valgt av Representantskapsmøtet.

VedtekterRediger

Stiftelsen sine vedtekter har to delmål som primært gjelder Rff-sentret sitt arbeid:

  • Vitenskapelig arbeid

Rff ved Rff-sentret skal dokumentere og granske norsk folkemusikk og folkedans og formidla kunnskapen frå arbeidet.

  • Kvalitet og breidde i folkemusikk og folkedans

Rff ved Rff-sentret skal arbeide for økt kunnskap om og forståelse for norsk folkemusikk og folkedans, for bedret utøving og opplevelse og for økt deltaking og interesse.

Eksterne lenkerRediger