Åpne hovedmenyen

Norsk olje og gass

norsk interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er administrerende direktør for Norsk olje og gass. a

Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening, OLF) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd og anbefalinger til hvordan selskapene kan håndtere ulike problemstillinger på best mulig måte.

Norsk olje og gass har også som oppgave å lede og koordinere fellesprosjekter innen helse, arbeidsmiljø og drift, samt ytre miljø.

Norsk olje og gass har hovedkontor i Stavanger med rundt 40 ansatte, og kontor i Oslo med 10 ansatte. Administrerende direktør er Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Norsk olje og gass er tilsluttet NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon. Som landsforening i NHO er Norsk olje og gass sentral part i avtalene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Eksterne lenkerRediger