Norsk filmklubbforbund

Norsk filmklubbforbund, forkortet NFK, er sammenslutningen av norske filmklubber for barn, ungdom og voksne. I 2009 var 70 vanlige filmklubber og 30 ungdomsfilmklubber og barnefilmklubber tilsluttet forbundet. NFK holder til i Filmens Hus i Oslo.

NFK ledes av et styre valgt av og blant filmklubbrepresentantene på det årlige landsmøtet. Forbundet er medlem av Folkeuniversitetet og den internasjonale filmklubbsammenslutningen Federation Internationale de Cine Clubs (FICC).

Eksterne lenkerRediger