Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter er en stiftelse som ble opprettet i 2006. Bakgrunnen for opprettelsen finnes i temaheftet Villrein og samfunn som skisserer hovedutfordringene for forvaltning av villreinen i Norge.[1] Formålet med opprettelsen av Norsk Villreinsenter er å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Stiftelsen Norsk Villreinsenter har to driftsenheter. Dette er Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune og Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. Hovedoppgavene for driftsenhetene er kompetanse, dokumentasjon, kartlegging, informasjon og naturveiledning. Villreinsentrene og Statens naturoppsyn tilbyr naturveiledning til skoler og grupper.

Villreinsentrene arbeider med utvikling av publikumsattraksjoner med informasjon om villrein og høyfjellsøkologi. Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu er samlokalisert med Hardangervidda nasjonalparksenter. Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn er samlokalisert med Pilegrimssenter Dovrefjell. Viewpoint Snøhetta eies og driftes av Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger