Norsk Selskap For Fotografi

Norsk Selskap For Fotografi, NSFF ble stiftet i Oslo 17. desember 1927 og er paraplyorganisasjon for norske amatørfilm- og fotoklubber. Selskapet har per april 2020 i overkant av 100 medlemsklubber med tilsammen ca 3500 medlemmer.

Historie[1] rediger

NSFF ble stiftet i Oslo 17. desember 1927. Tre klubber var representert på stiftelsesmøtet: Oslo Kamera Klubb, Fredrikstad Foto-Klubb og Rjukan Kameraklubb. Ansgar Møller fra Oslo Kameraklubb ble valgt til første president. I stiftelsesåret var det 135 medlemmer fra de 3 stiftelsesklubbene. Trondhjem Kameraklubb og Kristiansund Kameraklubb meldte seg inn i april 1928, og medlemstallet steg da til 196.

NSFF ble medlem av FIAP- Fédération Internationale de l'Art Photographique, 27.november 1950.

Mellom 1951 og 1961 var navnet endret til Norsk Selskap For Fotografi og Smalfilm (NSFS).

2015 ble NSFF medlem i Nordic Society of Photography (Nordisk Forbund for Fotografi – NFFF).

Aktiviteter rediger

NSFF skal i henhold til sine vedtekter virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet ved å:

  • virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet
  • fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden
  • gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud
  • ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klubb

NSFF arrangerer NM i foto, med to innleveringsrunder (vår og høst) der det kåres klasse- og rundevinnere og der sammenlagtvinneren får tittelen Norgesmester. Man kan delta i en separat ungdomsklasse til og med fylte 25 år, her kåres Årets ungdomsfotograf. Klubbene kan dessuten delta med et utvalg innleverte NM-bilder i en egen kåring av Årets klubb. Det arrangeres også NM i film, her med én innleveringsrunde per år (vår), der det kåres klassevinnere samt en Norgesmester.

Hver vår utgis en årbok med et representativt utvalg bilder tatt av medlemmene det foregående året. Bildene velges av en jury sammensatt av medlemmer fra klubber over hele landet. Årbokbildene blir stilt ut under Nordic Light International Festival of Photography i Kristiansund samt under Fotografiets Dag ved Preus museum i Horten.

Selskapet tilbyr medlemsklubbene fordeler blant annet i form av stipender og arrangementsstøtte, rabatterte kurs hos tilknyttede instruktører, utstillingsmulighet i Fotografiens Hus samt rabatter på fotorelaterte tjenester. Klubbene drar nytte av hverandre ved aktiviteter som innbyrdes juryering av klubbkonkurranser, idéutveksling og felles arrangement. Fra og med 2017 har man gått over fra ett årlig landstreff til å arrangere inntil fire foto- og filmtreff med aktiviteter som bildeforedrag, filmvisning og workshops. NSFF har et digitalt medlemsmagasin der det publiseres stort og smått fra aktiviteter rundt omkring i klubbene.

Norsk Selskap For Fotografi er organisert med et styre bestående av åtte medlemmer og tre varamedlemmer, der de tillitsvalgte velges for to år. I regionene er selskapet representert ved inntil 14 regionkontakter. Høyeste organ er Landsmøtet, som avholdes i mars årlig. NSFF er tilsluttet Foto-Norge, en fellesorganisasjon for de norske fotoforbundene. Selskapet er også medlem av de internasjonale forbundene FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique / The International Federation of Photographic Art), UNICA (Union Internationale du Cinema) og NFFF (Nordisk Forbund For Fotografi).

Referanser rediger

  1. ^ «Historien om NSFF». Besøkt 19. oktober 2023. 

Eksterne lenker rediger