Norsk Monitor

Norsk Monitor er en stor spørreundersøkelse som kartlegger nordmenns verdier, holdninger og adferd. Undersøkelsen har vært gjennomført annethvert år siden 1985 og er basert på et landsrepresentativt utvalg av ca 4000 personer av befolkningen over 15 år. Ettersom mange av de samme spørsmålene gjentas forskjellige år, er Norsk Monitor hyppig brukt i media og samfunnsvitenskap for å belyse holdningsendringer over tid. Undersøkelsen består av om lag 3000 spørsmål som dekker tema som mediebruk, samfunnspolitiske spørsmål, forbrukeradferd, spisevaner og politisk syn.

Undersøkelsen gjennomføres av Ipsos Norge.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger