Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO) (The Norwegian Outdoor Council) er en paraplyorganisasjon for 16 norske frivillige friluftsorganisasjoner. Norsk Friluftsliv formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). Organisasjonen har 940 000 medlemskap.[1]

Norsk Friluftsliv ble stiftet i 1989, og har i dag følgende organisasjoner som medlemmer: Den Norske Turistforening, Norges Turmasjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, 4H Norge, Skiforeningen og Syklistenes Landsforening, Kristen idrettskontakt, Norsk Kennel Klubb, Norges Seilforbund og Forbundet KYSTEN.

Norsk Friluftsliv har kontor i Oslo. Styreleder er Erling Lae. Generalsekretær er Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv skalRediger

 • være talerør for friluftslivet og medlemsorganisasjonene
 • fremme et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv for alle
 • vise at friluftsliv øker forståelsen for vern av natur og gir fysisk og psykisk sunnhet
 • verne om allemannsretten
 • bedre rammebetingelsene for medlemsorganisasjonene
 • være et aktivt møtested og diskusjonsforum for friluftslivsinteressene
 • jobbe for inkludering

Viktige oppgaverRediger

Norsk Friluftsliv og medlemsorganisasjonene står overfor mange utfordringer i et samfunn i stadig endring;

 • den store kampen om arealene
 • å fremme friluftsliv som naturopplevelse, ferdigheter og kulturarv
 • friluftsliv for alle
 • styrking av allemannsretten
 • å sette friluftsliv på den politiske og samfunnspolitisk dagsorden

SamarbeidspartnereRediger

Klima- og miljødepartementet (KLD) er fagdepartementet for friluftsliv. Norsk Friluftsliv har derfor løpende samarbeid både med KLD og Miljødirektoratet (MD). Norsk Friluftsliv mottar driftsstøtte over statsbudsjettet fra Klima- og Miljødepartementet. Det er kontakt med Kulturdepartementet (KUD) i forbindelse med spillemidler til friluftsformål og Helsedepartementet og Helsedirektoratet når det gjelder friluftsliv og helse. Norsk Friluftsliv fordeler aktivitets-/prosjektmidler fra MD og spillemidler til aktivitetstiltak fra KUD til medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv.

Stortingets energi- og miljøkomite er et viktig kontaktpunkt for Norsk Friluftsliv i forhold til statsbudsjett og større friluftspolitiske saker. Det holdes også kontaktmøter med de politiske partiene som er representert på Stortinget. Norsk Friluftsliv har også et godt samarbeid med Friuftsrådens Landsforbund (FL).

Organisasjonen Norsk FriluftslivRediger

Norsk Friluftsliv er organisert med årsmøte, styre og administrasjon. Årsmøtet er Norsk Friluftsliv høyeste myndighet og ledes av ordfører. Ordinært årsmøte holdes hver år i mai. Antall representanter hver organisasjon kan møte med fastsettes på grunnlag av medlemstallet pr. 31.12. året før.

Årsmøtet behandler årsmelding, årsregnskap, langtidsplaner og langtidsbudsjett, kontingent, og velger ordfører, styreleder, styre på 6 medlemmer og 1 varamedlem.

Administrasjonen består av generalsekretær, kontorleder, informasjonskonsulent og fagkonsulent.

Miljøverndepartementet ga Norsk Friluftsliv i oppdrag å gjennomføre Friluftslivets år i 2005.

I 2015 var Norsk Friluftsliv praktisk ansvarlig for gjennomføringa av Friluftslivets år 2015.

ReferanserRediger

 1. ^ «Våre medlemsorganisasjoner | Norsk Friluftsliv». www.norskfriluftsliv.no. Besøkt 25. oktober 2016. 

Eksterne lenkerRediger