Nornefeltet

norsk olje- og gassfelt i Norskehavet

Nornefeltet er et stort olje- og gassfelt i Norskehavet utenfor Helgeland (66o N, 8o Ø).

Norne FPSO

Feltert er oppkalt etter nornene, skjebnegudinner fra norrøn mytologi.

Reservoarene rediger

Reservoaret befinner seg ca. 2500 meter under havbunnen.

Reservoarene består av sandstein som tilhører formasjonene Åre, Tilje, Tofte, Ile, Not og Garn, som ble avsatt i tidlig juratiden for mellom 170 og 200 millioner år siden.

Utbyggingen rediger

Feltet er bygd ut med en produksjons- og lagerplattform med skipsform (FPSO) på 378 meters vanndyp. Den er bygget av verftet til FELS i Singapore. Den har en lagerkapasitet på 115.150 tonn.

FPSOen er tilknyttet brønnrammer på havbunnen med havbunnsbrønner.

Produksjonen rediger

FPSOen ble installert i 1997, og oljeproduksjonen startet samme år.

Oljen blir produsert ved hjelp av vanninjeksjon. Gassinjeksjonen ble avsluttet i 2005, og all gass blir nå eksportert. Oljen blir lastet på tankskip med tandemlasting, og transportert til oljeraffinerier.

Gasseksporten tok til i februar 2001 og går i en egen rørledning til Åsgardfeltet, og derfra videre i Åsgard Transport til Kårstø.

Det arbeides med tiltak for å øke utvinningen, blant annet ved å ta i bruk ny brønnteknologi. En grenbrønn ble boret i 2007, og ble komplettert i 2008.

Statoil har samtykke fra Petroleumstilsynet til å drive feltet til 2021.

Eksterne lenker rediger