Åpne hovedmenyen
En vektor normalt på et plan kalles en normalvektor

En normalvektor er en vektor som står normalt, det vil si 90o på en flate. Normalvektorer benyttes innen fysikk, for eksempel arealvektor, eller matematikk, hvor normalvektorer kan uttrykke retningen til et plan i rommet. Uttrykket normalvektor brukes også på vektorer som står normalt på en linje. «Normal» brukes generelt i fysikk og matematikk om noe som står vinkelrett på noe annet.