Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø. NFH opprettet i 1972 som en paraplyorganisasjon for fiskeriforskning. Høgskolen hadde avdelinger ved universitetene i Bergen og Tromsø, og ved Norges tekniske høgskole (NTH) og Norges Handelshøyskole (NHH).

Norges fiskerihøgskole

I 1988 ble NFH omorganisert og inkorporert i Universitetet i Tromsø. NFH var i en årrekke organisert som et fakultet under ved UiT Norges arktiske universitet. NFH hadde våren 2022 til sammen 145 ansatte årsverk og 400 studenter, og ca 50 doktorgradsstudenter. Til og med våren 2022 har NFH uteksaminert nær 1500 kandidater på hovedfags-, master- og doktorgradsnivå. Etter omorganisering ble NFH en enhet under det nye Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (åpnet 1. august 2009).

Marbio er en forskningsgruppe og analyseplattform for marine bioaktive naturstoffer ved UiT. Marbio har kontorer og laboratorier i Siva innovasjonssenter i Tromsø, og er administrativt underlagt Norges fiskerihøgskole (NFH) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE). Marbio ble opprettet i 2004, og deler laboratorier med Marbank, en nasjonal marin biobank som driftes av Havforskningsinstituttet.[trenger referanse]


Forskningsfartøy rediger

NFH har fire forskningsfartøy av ulik størrelse:

  • F/F «Helmer Hanssen» (64 meter)
  • F/F «Hyas» (12 meter)
  • F/F «Børtingen» (6,7 meter)
  • F/F Beret Paulsdatter 27 meter (kommer desember 2022)

Alumni rediger

Eksterne lenker rediger