Norges delegasjon til Den europeiske union

Norge og Den europeiske union.

Norges delegasjon til Den europeiske union (EU) er Norges største utenriksstasjon, med ca. 60 ansatte. Delegasjonen ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Blant de ca. 40 utsendte diplomatene ved stasjonen er omtrent en tredjedel fra Utenriksdepartementet, mens resten er utsendte fagråder fra øvrige departement.

HistorieRediger

EF-delegasjonen ble opprettet i 1988 med Eivinn Berg som første ambassadør.

HovedoppgaverRediger

  • Følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge.
  • Fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EU-institusjonene, EFTA og EFTAs overvåkningsorgan, ESA.
  • Bidra til å identifisere og i størst mulig grad utnytte landets handlingsrom i EØS, Schengen-traktaten og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeide med EU
  • Bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU/EØS-spørsmål i Norge, gjennom åpenhet overfor blant annet mediene, besøkende på delegasjonen og delegasjonens nettsider.

Ikke minst på et område som det indre marked er det viktig å følge tett utviklingen i EU og bidra med norske synspunkter så tidlig som mulig. Mer enn 70 % av norsk eksport går til EU-markedet. Gjennom EØS blir EU-regelverket på de områder EØS-avtalen dekker, også en del av norske lover og forskrifter.

Et annet viktig område er Schengen-traktaten, hvor Norge sammen med Island og Sveits er en del av EU-samarbeidet om blant annet yttergrensekontroll, visum, og deler av retur- og politisamarbeidet. EU er også blitt en stor utenrikspolitisk aktør, og en viktig samarbeidspartner for Norge i internasjonale operasjoner.

InformasjonstjenesteRediger

EU-delegasjonens nettside www.regjeringen.no/europapolitikk inneholder bakgrunnsinformasjon om Norges forhold til EU, de ulike politikkområdene som EU-delegasjonen følger, samt daglige oppdaterte nyheter. Det er også mulig å abonnere på et ukentlig nyhetsbrev.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger