Norges Funksjonærforbund

norsk fagforening

Norges Funksjonærforbund (NOFU) er et tidligere fagforbund som hadde sin bakgrunn i Oslo, der kontorfunksjonærer begynte å organisere seg i 1905. Forbundet fusjonerte 1. januar 2005 med Kommunikasjonsforbundet til Negotia.