Nordvestsjælland

Nordvestsjælland er betegnelsen for den del av det nordlige Sjælland som ligger vest for Isefjorden, og inngår normalt ikke i betegnelsen Nordsjælland.

Uttrykket kjennes fra tilbake til 1688, da kongen lot Nordvestsjælland oppmåle under betegnelsen Den Niorduestliche viertedel av Zeeland, som dengang som nå dekker over området omkring de tre kjøpstadene Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

Nordvestsjælland var tidligere samlet i Holbæk amt, men siden 1970, da amtet ble slått sammen med det tidligere Sorø amt, har det ikke vært en administrativ inndeling for området.

Betegnelsen brukes dog i en lang rekke sammenhenger hvor man betegner området mellom og omkring de tre kjøpstadene, for eksempel Medieselskabet Nordvestsjælland (en samling av Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad) eller EUC Nordvestsjælland.

De ti største nordvestsjællandske byer (2010):