Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum NNFA, er en stiftelse som utfører tjenester innen fartøyvern, nybygging og restaurering av klinkbygde småbåter, museumsvirksomhet, men først og fremst restaurering av trefartøy og motorer, med spesialitet semidisel, instrumenter og tekniske installasjoner. Senteret ble etablert i 1996 etter Stortingsvedtak, og ligger i Hellarbogen i Foldvik, Gratangen kommune i Troms. Det er ett av tre nasjonale fartøyvernsenter utpekt av Riksantikvaren. Stiftelsen eier hardangerjakta «Fuglø», under restaurering, småkvalfangeren "Flid 1" fembøringen «Grytir» og kutteren «Brottsjø». I tillegg et stort antall åpne båter, totalt 84, spesielt Nordlandsbåter, en sjark og andre, mindre båter

Nordnorsk Fartøyvernsenter

I 2010 opprettet NNFA også ei bygningsvernavdeling, med spesialkompetanse knyttet til restaurering av bygninger og anlegg ved sjøen, kaier, brygger og nothjeller.

I 2013 sysselsatte NNFA 28 personer fra 8 nasjoner.

Bakgrunnen for valg av Gratangen som senter for det Nordnorske fartøyvernsenter var aktiviteten rundt Gratangen Båtsamling, kommunalt museum fra 1982 med tilsatt båtbygger og mekaniker fra åpninga i 1989.