Nordisk Paganistforbund

Nordisk Paganistforbund var en løselig sammenknyttet organisasjon som hadde som hovedmål å formidle informasjon om, og å være en interesseorganisasjon for paganisme i Norden. Hovedvekten av medlemmene tilhørte wicca, men også andre paganistiske nyhedenske retninger var representert.

Medlemskap i Nordisk Paganistforbund var åpent for alle som har fylt 16 år og kunne vedkjenne seg forbundets etiske og filosofiske prinsipper:

  1. Kjærlighet til og fellesskap med naturen.
  2. Et respektfullt forhold til annet liv.
  3. En anerkjennelse av det guddommelige som overskrider kjønn.

Nordisk Paganistforbund er lagt ned pr 2014.

Eksterne lenkerRediger

Nordisk Paganistforbund