Nordgrønland (grønlandsk: Avannaa, også kalt Avannaarsua eller Avanersuaq) var ett av de tre amt (fylker) som Grønland ble delt inn i fra 1950 til 2008. Amtets hovedsete lå i bosettingen Qaanaaq, som ligger i Qaanaaq som var amtets eneste kommune.

Grønlands tre landsdeler.

Navnet Avanersuaq betyr «stedet som ligger lengst mot nord».

Dette er den lavest befolkede regionen i verden, med 843 innbyggere fordelt på 106 700 km² med isfritt land, noe som gir 0,0079 innbyggere pr km². Totalt landområde, inklusive isdelte områder er over 500 000 km². Nordgrønland har en høyere andel isfrie landområder enn mange andre deler av Grønland, på grunn av lite nedbør.

Tidligere kommuner i Nordgrønland rediger

Nordgrønland bestod av én kommune og to «ikke-inkorporerte områder» (områder som ikke inngår i en kommune):

Næringsveier rediger

Selfangst er den viktigste inntektskilden for store deler av befolkningen, dette skiller bosettingene her fra de andre delene av Grønland. Det er mange små bosettinger i Nordgrønland. På vinterstid fryser fjordene igjen, da bruker jegere og fiskere her hundeslede.