Nordøstlig laika

Nordøstlig laika (Sewero-Wostotschnaja Jesdowaja Sobaka) er et paraplynavn for flere lokale varianter av laikahunder som finnes i det østlige Sibir og tilliggende områder. Noen av variantene inngikk opprinnelig under begrepet Amurlaika, som dannet base for opprettelsen av østsibirsk laika. Imidlertid viste det seg at flere av variantene ikke var typiske mellomstore jaktlaikaer, men snarere storvokste sledehunder. Det førte til at jakutisk laika, Kamtjatka laika og tsjuktsjisk laika ble trukket ut av definisjonen Amurlaika og skilt ut som egne sledehundraser. Det er derfor disse tre variantene som nå danner grunnlaget for den nye benevnelsen nordøstlig laika, men det er fortsatt uklart om det blir en felles rasebenevnelse eller tre ulike.

Nordøstlig laika
jakutisk laika, Kamtjatka laika, tsjuktsjisk laika m.fl.
Yl02.jpg
Hundetypelaika, spisshund
OpprinnelseSibir (Russland)
Egenskapersledehund, vakthund, jakthund
Livsløp10–12
Størrelsestor (27–50 kg)
Passer foraktive, erfarne
Anerkjennelser
FCIMangler!
(FCI #)
AKCMangler!
CKCMangler!
KCMangler!
UKCMangler!
Andre hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste