Noratom ble grunnlagt som et aksjeselskap i 1957 i samarbeid med Raufoss Ammunisjonsfabrikk, Kongsberg Våpenfabrikk, Norsk Hydro og andre. Formålet var å legge ut kjernefysisk teknologi for salg.

HistorieRediger

Selskapet ble opprettet med den tidligere drivkraften bak Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Fredrik Møller, som direktør for selskapet og Gunnar Randers i styret. Jens Christian Hauge var også styremedlem samt juridisk rådgiver for selskapet.

Et annet selskap, Rederiatom, ble også opprettet for å se på muligheter for å installere reaktorer i den norske handelsflåten. Dette selskapet ble etter kort tid avviklet, mens Noratom forhandlet om leveranser av reaktoranlegg og utstyr til plutoniumproduksjon til blant annet Jugoslavia, Polen, Pakistan, India og Israel.

TungtvannssalgetRediger

Noratom var direkte involvert i forsyningen av tungtvann til Israels atomprogram. Protokoller fra 1958 viser at Arbeiderpartiet under ledelse av statsminister Einar Gerhardsen visste at Israel ville ta i bruk tungtvannet for plutoniumproduksjon med henblikk på atomvåpenproduksjon. Noratom ville også selge reaktordeler og annen nødvendig teknologi i denne forbindelsen.

Noratom-NorcontrolRediger

Et nytt selskap, AS Noratom-Norcontrol, ble stiftet 1965 i Horten som et interessentskap mellom Noratom, Kongsberg Våpenfabrikk (KV) og Norsk Hydro for å konsentrere seg om elektronikk i skipsbransjen. Selskapets første stab bestod i stor del av personell som kom fra NTHs institutt for kybernetikk. Dette selskapet ble senere kjøpt opp av KV under shippingkrisen i 1978. Selskapet ble integrert med deler av KV og markedsført som Kongsberg Albatross. Kongsberg Albatross ble senere solgt i 1987 til Simrad Subsea A/S.

Eksterne lenkerRediger