Nissen (slekt fra Fredericia)

Nissen er en dansk slekt med forgreninger i Norge, som stammer fra Anders Hansen Nissen i Fredericia (død før 1689). Hans sønnesønner Poul Hansen Nissen (1689–1735?), bakermester i Trondheim, og Niels Hansen Nissen (1695–1763), kjøpmann i Trondheim, flyttet til Norge. Til slekten hører justisråd Martinus Lind Nissen (1744–95), som grunnla Adresseavisen i 1767, skolemannen Ole Hartvig Nissen (som grunnla Nissens Latin- og Realskole og Nissens Pikeskole) og hans sønner, generalmajor Per Schjelderup Nissen og arkitekt Henrik Nissen.

Navnet Nissen er opprinnelig et patronym, og betyr «sønn av Nis». Nis var endel brukt som fornavn i Jylland.

Slekten har ikke noen forbindelse til slekten Nissen fra Sønderjylland eller slekten Egede-Nissen.

LitteraturRediger