Nils Klim-prisen

pris for fremragende forskning av nordiske forskere under 35 år

Nils Klim-prisen er en forskningspris som tildeles yngre, nordiske forskere under 35 år innen humaniora, samfunnsvitenskaper, juss og teologi. Vinneren skal ha utmerket seg med «fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller av tverrfaglig karakter».[1] Prisen kunngjøres årlig samtidig med Holbergprisen.[2] Ved tildelingen legges det særlig vekt på "forskerens selvstendighet og evne til nyskaping". Prisen har en verdi på 500 000 norske kroner.[3]

Nils Klim-prisen
Logo NK norsk.jpg
Beskrivelse Tildeles nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskaper, juss og teologi.
Utdeler Deles ut av Universitetet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.
Utdelingssted Bergen
Periode 2003
Hyppighet Årlig
Hjemmeside https://holbergprisen.no/nils-klim-prisen

BakgrunnRediger

Nils Klim-prisen ble etablert som en del av Holbergprisens aktiviteter i 2003 og ble utdelt for første gang i 2004. Bakgrunnen for prisen er fastlagt i tredje paragraf av Holbergprisens statutter, hvor det slås fast at Holbergprisen også skal dele ut en «nordisk pris for yngre forskere». Prisen har i likhet med Holbergprisen som hovedformål å bidra til økt sosial bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning.[4] Som en del av Holberguken i Bergen, arrangeres Nils Klim-seminaret hvert år der prisvinneren presenterer egen forskning på et åpent seminar.

Nils Klim-prisen har fått sitt navn etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

OrganiseringRediger

Nils-Klim prisen finansieres over statsbudsjettet, og administreres av Universitetet i Bergen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Universitet i Bergen utnevner Holbergstyret, som velger vinneren av Nils Klim-prisen etter innstilling fra Nils Klim-komitéen.[5]

Nils Klim-komitéen består av nordiske forskere som arbeider innenfor prisens fagområder. Komitémedlemmene skal være fra hvert av de nordiske landene. I 2019 består Nils Klim-komitéen av Tone Sverdrup (Universitetet i Oslo), Vilhjálmur Árnason (Háskóli Íslands), Lars Magnusson (Uppsala universitet), Dorthe Staunæs (Aarhus Universitet), og Elina Vuola (Helsingfors universitet).[6]

Tidligere komitémedlemmene er blant andre Frans Gregersen (Københavns Universitet), Martti Nissinen (Helsingfors universitet), Kirsti Strøm Bull (Universitetet i Oslo) og Björn Wittrock (Uppsala universitet). Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen. Prisvinneren må være under 35 år ved nominasjonsfristen. Det er ikke mulig å nominere seg selv.

PrisvinnereRediger

År Vinnere Bilder Fagfelt Institusjon Land Begrunnelse
2004 Claes de Vreese - Medievitenskap Universitetet i Amsterdam Danmark «For forskning i skjæringsfelt mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap.»[7]
2005 Dag Haug Lingvistikk Universitetet i Oslo Norge «For tradisjonell historisk språkvitenskap og moderne lingvistikk anvendt på klassiske språk.»[8]
2006 Linda Wedlin - Bedriftsøkonomi Uppsala universitet Sverige «For å kombinere kommunikasjonsforskning, pedagogisk forskning og organisasjonsteori i studiet av hvordan undervisningsinstitusjoner påvirkes.»[9]
2007 Carina Keskitalo Samfunnsvitenskap Umeå universitet Sverige «For forskning på arktisk identitet»[10]
2008 Anne Birgitta Pessi Religionssosiologi Finlands Akademi Finland «For forskning på altruisme, rettferdighet i velferdsstaten, frivillighet og urban religion belyst gjennom kvantitative undersøkelser og hermeneutikk.»[11]
2009 David Bloch Filologi Københavns Universitet Danmark «For sin forskning på Aristoteles og middelalderens omfattende aristoteliske tradisjon. Især for hans kritiske utgave av Aristoteles' De Memoria et Reminiscentia og nytolkning av Aristoteles’ teori om hukommelsen og en analyse av hvordan denne teorien ble mottatt av muslimske og kristne forfattere i middelalderen.»[12]
2010 Johan Östling Historie Lunds universitet Sverige «For sin forskning på hvordan kunnskapene om nazismens grusomheter under andre verdenskrig endret påvirket Sverige i etterkrigsteiden og førte til nyorientering mot den anglosaksiske verden og bort fra tysk kultur.»[13]
2011 Jørn R. T. Jacobsen Rettsvitenskap Universitetet i Bergen Norge «For sine analyser av grunnprinsipper for strafferett[14]
2012 Sara Hobolt Samfunnsvitenskap London School of Economics Danmark «For sin forskning på sammenlignende politikk, herunder europeisk integrasjon, valg og referendum, men også samspillet mellom media, meningsdanningsprosesser og de politiske eliters og partisystemers mottakelighet og ansvarlighet.»[15]
2013 Ingvild Almås Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole Norge «Blant annet for sin forskning om inntektsulikhet og bruk av eksprimenter i økonomiforskningen»[16]
2014 Terje Lohndal Lingvistikk NTNU Norge «For originale bidrag i Chomskiansk lingvistikk, både i fagfeltet formal syntaks og i semantikk»[17]
2015 Rebecca Adler-Nissen Statsvitenskap Københavns Universitet Danmark «[F]or å kombinere antropologiske feltarbeidsmetoder og intervjuer i studien av diplomater som arbeider innenfor det europeiske systemet med grundig analyse av deres politiske forhandlinger og for å integrere perspektiver fra Goffman og Bourdieu i studiet av internasjonal politikk.»[18]
2016 Sanja Bogojević Rettsvitenskap Lunds Universitet Sverige «For sin særegne tilnærming til en sentral problematikk innenfor EUs miljølovgivning, hvor hun fokuserer på handelen med utslipp.»[19]
2017 Katrine Vellesen Løken Økonomi Universitetet i Bergen Norge «For sin forskning på de nordiske velferdsstatene.»[20]
2018 Francesca Jensenius Statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norge «For sin fremragende forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.»[21]
2019 Finnur Dellsén Filosofi Islandsk-svensk «for sin forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi»[22]
2020 Fredrik Poulsen Teologi Københavns Universitet Danmark «for hans betydelige bidrag til forskning på Det gamle testamentet»[23]

ReferanserRediger

 1. ^ Longva, Hjørdis Maria (18. februar 2010). «Om Nils Klim-prisen». Holbergprisen. Besøkt 22. oktober 2018. 
 2. ^ Longva, Hjørdis Maria (18. februar 2010). «Om Nils Klim-prisen». Holbergprisen. Besøkt 9. oktober 2018. 
 3. ^ Anonym (10. mars 2015). «Nils Klim-prisen». Holbergprisen. Besøkt 15. oktober 2018. 
 4. ^ Longva, Hjørdis Maria (18. februar 2010). «Om Nils Klim-prisen». Holbergprisen. Besøkt 9. oktober 2018. 
 5. ^ Longva, Hjørdis Maria (10. mars 2015). «Nils Klim-komitéen». Holbergprisen. Besøkt 15. oktober 2018. 
 6. ^ Longva, Hjørdis Maria (10. mars 2015). «Nils Klim-komitéen». Holbergprisen. Besøkt 15. oktober 2018. 
 7. ^ Longva, Hjørdis Maria (15. juni 2009). «Claes de Vreese». Holbergprisen. 
 8. ^ Longva, Hjørdis Maria (20. august 2009). «Dag Trygve Truslew Haug». Holbergprisen. 
 9. ^ Longva, Hjørdis Maria (15. juni 2009). «Linda Wedlin». Holbergprisen. 
 10. ^ Longva, Hjørdis Maria (15. juni 2009). «Carina Keskitalo». Holbergprisen. 
 11. ^ Longva, Hjørdis Maria (25. august 2009). «Anne Birgitta Pessi». Holbergprisen. 
 12. ^ Longva, Hjørdis Maria (25. august 2009). «David Bloch». Holbergprisen. 
 13. ^ Longva, Hjørdis Maria (16. mars 2010). «Johan Östling». Holbergprisen. 
 14. ^ Schroeder, Pål (15. mars 2011). «Jørn Jacobsen». Holbergprisen. 
 15. ^ Longva, Hjørdis Maria (14. mars 2012). «Sara Hobolt». Holbergprisen. 
 16. ^ Schroeder, Pål (12. mars 2013). «Ingvild Almås». Holbergprisen. 
 17. ^ Longva, Hjørdis Maria (10. mars 2014). «Terje Lohndal». Holbergprisen. 
 18. ^ Anonym (12. mars 2015). «Rebecca Adler-Nissen». Holbergprisen. 
 19. ^ Longva, Hjørdis Maria (10. mars 2016). «Sanja Bogojević». Holbergprisen. 
 20. ^ Longva, Hjørdis Maria (10. mars 2017). «Katrine Vellesen Løken». Holbergprisen. 
 21. ^ Longva, Hjørdis Maria (13. mars 2018). «Francesca Refsum Jensenius». Holbergprisen. Besøkt 9. oktober 2018. 
 22. ^ Sandmo, Ole (13. mars 2019). «Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2019 er kunngjort». Holbergprisen. Besøkt 14. mars 2019. 
 23. ^ [1]