Nikkeby er ei bygd og et fergested sørvest på Laukøya i Skjervøy kommune i Troms. Bebyggelsen strekker seg rundt 2,5 kilometer opp langs Lauksundet fra sørspissen av øya. Fra Nikkeby går fylkesvei 7944 nordover til grendene Hamnnes, Storelva og Hellnes. Disse stedene er nå fraflyttet, og Nikkeby er eneste sted på Laukøya med fastboende befolkning. I 2020 var det 14 innbyggere på Nikkeby.[1]

Bygda har fergeforbindelse til Lauksundskaret på Arnøya og Storstein på Kågen.

ReferanserRediger